Όμιλος Allianz: Στα 12 δισ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο

Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα πέτυχε για το τρίτο τρίμηνο του έτους ο όμιλος Allianz καλύπτοντας το 82% του ετήσιου στόχου λειτουργικής κερδοφορίας με 12 δισ. ευρώ.

Ο κλάδος Διαχείρισης Κεφαλαίων και ο κλάδος Ζωής & Υγείας τα καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου στην ιστορία.

Ο κλάδος Περιουσίας κατάφερε να διατηρήσει την ισχυρή του κερδοφορία, παρά τις μεγάλες φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν.

Τα εσωτερικά έσοδα, λαμβανομένων υπόψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών και της συγκέντρωσης των εργασιών, σημείωσαν αύξηση 9% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, με όλους τους κλάδους να συμβάλλουν στο καλό αποτέλεσμα

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,5% σε 34,4 δισ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,3% σε 3,2 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των καλών επιδόσεων των κλάδων Διαχείρισης Κεφαλαίων και Ζωής & Υγείας.

Στον κλάδο Διαχείρισης Κεφαλαίων τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν λόγω της αύξησης των υπό διαχείριση κεφαλαίων και κατ’ επέκταση των εισπραχθεισών προμηθειών, καθώς και λόγω του βελτιωμένου δείκτη κόστους προς έσοδα.

Ο κλάδος Ζωής & Υγείας σημείωσε αύξηση λειτουργικών κερδών κυρίως λόγω του υψηλότερου επενδυτικού περιθωρίου.

Σταθερά παρέμειναν τα κέρδη στον κλάδο Περιουσίας, καθώς το βελτιωμένο τεχνικό αποτέλεσμα ισοσκελίστηκε από τη χαμηλότερη απόδοση των επενδύσεων.
Τα καθαρά κέρδη προς διανομή στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 2,3% σε 2,1 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών κερδών ισοσκελίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση της απόδοσης των επενδύσεων.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 37,8% σε 16,64 ευρώ το εννεάμηνο του 2021.

Η ετησιοποιημένη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων ήταν 14,8%. Ο δείκτης κεφαλαιοποίησης Solvency II ήταν 207% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2021, έναντι 206% στο τέλος του δεύτερου τριμήνου της ίδιας χρονιάς.

Το εννεάμηνο του 2021 τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 27,2% σε 9,9 δισ. ευρώ.
Η αύξηση των καθαρών κερδών προς διανομή στους μετόχους ήταν διψήφια και έφθασε το 38,3%, λόγω των υψηλών λειτουργικών κερδών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Oliver Bäte, CEO της Allianz SE, δήλωσε: «Διανύσαμε το καλύτερο τρίτο τρίμηνο στην ιστορία μας. Για μένα αυτή είναι μία επιβεβαίωση της ικανότητάς μας να υπηρετούμε σωστά τόσο τους πελάτες μας όσο και τους μετόχους μας.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι ραγδαίες μακροοικονομικές μεταβολές τονίζουν τη σημασία της συνεισφοράς των ασφαλιστών και των διαχειριστών κεφαλαίων στην κοινωνία και τα ισχυρά μας αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό διατηρώντας τις υγιείς οικονομικές μας επιδόσεις».

Ο Giulio Terzariol, CFO της Allianz SE, δήλωσε ότι αυτά τα αποτελέσματα αντανακλούν τις καλές μας επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής μας.
Ο οργανισμός μας βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Θεωρώ ότι τα ετήσια λειτουργικά κέρδη της Allianz θα φθάσουν στο υψηλότερο σημείο του στόχου μας.