ΟΛΘ: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Παρακαλώ δείτε την συνημμένη πρόσκληση.

Προ?σκληση σε Τακτικη? Γενικη? Συνε?λευση των Μετο?χων της 30.06.2020