ΟΛΘ: Ορθή επανάληψη – Προαναγγελία Γ.Σ.

Correct Repetition_Invitation of the Ordinary AGΜ_Shareholders_ThPA SA_23.06.2021_GR