ΟΛΘ: Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, πιο υγιής απλά “πεθαίνεις”…

Είναι το πλησιέστερο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες των Βαλκανίων και τις
Παρευξείνιας Ζώνης, παρέχει ασφάλεια στα διακινούμενα φορτία και διαθέτει φυσική θαλάσσια είσοδο που μπορεί να εξυπηρετήσει πλοία μεγάλου βάθους. Πλεονέκτημα της είναι ο Σταθμός Ε/Κ, που λειτουργεί 24 ώρες με ενιαίες τιμές, η λειτουργία του Συμβατικού Λιμένα σε δύο βάρδιες με υψηλού επιπέδου εξοπλισμό και η «Ελεύθερη Ζώνη» που είναι μια από τις 58 που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η λειτουργία της αποσκοπεί στην διευκόλυνση και ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών κατά κύριο λόγο.

ΠΑΝΤΑ στο περιθώριο της επενδυτικής προσοχής και δη των θεσμικών, ενώ την μετοχή δεν καλύπτει έστω ένας επενδυτικός οίκος(!!). Την ίδια ώρα, διαφημίζονται ξεδιάντροπα και προτιμώνται όμιλοι με υποχρεώσεις μέχρι και δισ. ευρώ!, ή με αδύναμα χρηματοοικονομικά μεγέθη που δεν δικαιολογούν – επ’ουδενί – αποτιμήσεις πολλών εκατοντάδων εκατ. ευρώ.

Μέτοχος % Δικ. Ψήφου Μετοχές % Δικ. Ψήφου Χρημ. Μέσα Σύνολο % Δικ. Ψήφου Ημερομηνία μεταβολής Λόγος μεταβολής Σημειώσεις
SOUTH EUROPE GATEWAY 67,0 67,0 23 Μαρ 2018 Ανέρχεται του 5%
ΕΛΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 7,27 7,27 23 Μαρ 2018 Επικαιροποίηση Ποσοστού Μετόχου

***

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων: 150,64 εκατ. ευρώ από 137,85 εκατ. ευρώ

 • ΑΥΛΑ: Σχεδόν μηδέν…
 • Αποθέματα 1,72 εκατ. (από 1,81 εκατ.)
 • Απαιτήσεις 2,83 εκατ. ( 3,66 εκατ.)
 • Ταμεία 91,04 εκατ. ( 80,89 εκατ.)
 • Δανεισμός ΜΗΔΕΝ εκατ. ( 0 εκατ.)
 • Καθαρός δανεισμός  ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ (αρνητικός κατά 91 εκατ.)
 • ΣΥΝΟΛΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 18,95 εκατ. ευρώ.
 • Πωλήσεις 58,53 εκατ. (από 54,23  εκατ.)
 • Κέρδη 17,15 εκατ. ευρώ (από 7,24 εκατ.)
 • Κέρδη ανά μετοχή: 1,7016 από 0,7185
 • Ελεύθερες ταμειακές ροές θετικές 14,2 εκατ. ευρώ (από 18,2 εκατ.)
 • EBITDA 27,6 εκατ. από 18,85 εκατ. το 2017.
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ: 283 μισθωτοί από 261.
 • Το 2018 η Εταιρεία απασχόλησε 422 άτομα (164 άτομα τακτικό προσωπικό 121 άτομα λιμενεργατικό και 137 άτομα σπουδαστές ΤΕΙ, μαθητευόμενοι ΟΑΕΔ και εποχικοί), έναντι των 424 του 2017 (208 τακτικοί, 123 λιμενεργάτες και 93 ΤΕΙ, ΟΑΕΔ, εποχικοί).
 • ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ: 0,5700 ευρώ (από 0,4500)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 • ΤΙΜΗ: 28,0000 ευρώ
 • Κ/φση: 282,24 εκατ. ευρώ
 • P/E: 16,5
 • P/BV: 1,9
 • EV/EBITDA: 6,9
 • NETDEBT/EBITDA: ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ:  ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ
 • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,83% καθαρή.
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 27,300 28,400 -4,11
30 ημερών 25,000 29,900 10,67
3 μηνών 23,900 29,900 15,70
6 μηνών 23,900 29,900 7,69
12 μηνών 22,800 29,900 5,66
Print Friendly, PDF & Email