ΟΛΘ: Ανακοίνωση

Παρακαλούμε δείτε την συνημμένη εταιρική ανακοίνωση.

20210914_ΟΛΘ ΑΕ_Ανακοίνωση_Οικονομικά Αποτελέσματα 6μήνου 2021