Ολες οι σημερινές ανακοινώσεις των εταιρειών του Χ.Α 5.8.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Ανακοινώσεις
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:56  –  [ΟΤΟΕΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:53  –  [ΠΕΤΡΟ]
Ανακοινώσεις
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Κατασκευή σύγχρονου κέντρου Logistics

17:52  –  [ΜΠΡΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:23  –  [ΠΛΑΘ]
Γενική Συνέλευση
ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:24  –  [ΜΙΝ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:29  –  [ΜΥΤΙΛ]