Ολες οι ανακοινώσεις των εταιρειών που δημοσιεύτηκαν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης

 

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

18:00 30 Οκτ 2020  –  [ΕΧΑΕ]
Ανακοινώσεις
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.:  Σύσταση Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε.

17:32 30 Οκτ 2020  –  [ΡΕΒΟΙΛ]
Ανακοινώσεις
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:28 30 Οκτ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020

17:19 30 Οκτ 2020  –  [ΛΥΚ]
Μερίσματα
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση καταβολής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2020

17:18 30 Οκτ 2020  –  [ΛΥΚ]