Ολες οι ανακοινώσεις των εταιρειών (Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020)

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

17:20 14 Αυγ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  Ανακοίνωση 6858/2020 (δεν είναι διαθέσιμη η Ελληνική μετάφραση)

10:37 14 Αυγ 2020  –  [ΕΛΛ]
Ανακοινώσεις
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:50 14 Αυγ 2020  –  [CNLCAP]