Ολες οι ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών – Tρίτη 25 Αυγούστου 2020

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  Αγορά Ιδίων

23:27 25 Αυγ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]
Γενική Συνέλευση

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16:49 25 Αυγ 2020  –  [ΕΒΡΟΦ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.:  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15:37 25 Αυγ 2020  –  [ΑΣΤΑΚ]
Γενική Συνέλευση

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14:40 25 Αυγ 2020  –  [ΜΑΘΙΟ]
Γενική Συνέλευση

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.:  Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

13:28 25 Αυγ 2020  –  [ΑΣΤΑΚ]
Ανακοινώσεις

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:20 25 Αυγ 2020  –  [CNLCAP]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:01 25 Αυγ 2020  –  [ΠΡΟΦ]
Ανακοινώσεις

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

09:37 25 Αυγ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Ανακοινώσεις

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

09:28 25 Αυγ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

09:16 25 Αυγ 2020  –  [ΕΧΑΕ]