Ολες οι ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών (Παρασκευή 7.8.2020)

Ανακοινώσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18:01 07 Αυγ 2020  –  [ΠΕΙΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:49 07 Αυγ 2020  –  [ΜΟΤΟ]
Ανακοινώσεις

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:48 07 Αυγ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]
Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

17:47 07 Αυγ 2020
Ανακοινώσεις

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:42 07 Αυγ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:41 07 Αυγ 2020  –  [ΠΛΑΘ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:34 07 Αυγ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]
Γενική Συνέλευση

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:22 07 Αυγ 2020  –  [ΣΠΥΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:14 07 Αυγ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]
Ανακοινώσεις

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (6/8/2020)

15:59 07 Αυγ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]
Ανακοινώσεις

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

14:08 07 Αυγ 2020  –  [ΧΑΙΔΕ]
Ανακοινώσεις

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση 07.08.2020

12:35 07 Αυγ 2020  –  [ΦΦΓΚΡΠ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:15 07 Αυγ 2020  –  [ΠΡΟΦ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:26 07 Αυγ 2020  –  [ΦΡΛΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:02 07 Αυγ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]
Ανακοινώσεις

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ:  Επένδυση στη Stoiximan

09:54 07 Αυγ 2020  –  [ΟΠΑΠ]
Ανακοινώσεις

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:54 07 Αυγ 2020  –  [CNLCAP]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09:42 07 Αυγ 2020  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:37 07 Αυγ 2020  –  [ΟΤΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

19:40 06 Αυγ 2020  –  [ΕΧΑΕ]
Γενική Συνέλευση

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:28 06 Αυγ 2020  –  [ΤΖΚΑ]
Ανακοινώσεις

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2020

18:41 06 Αυγ 2020  –  [ΛΥΚ]
Ανακοινώσεις

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:55 06 Αυγ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:39 06 Αυγ 2020  –  [ΜΟΤΟ]
Ανακοινώσεις

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006

17:36 06 Αυγ 2020  –  [ΝΙΟΥΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:32 06 Αυγ 2020  –  [ΠΛΑΘ]