Ολες οι ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών – Τετάρτη 02 Σεπτ. 2020

Ανακοινώσεις
FORTHNET A.E.:  Ανακοίνωση

20:55  –  [ΦΟΡΘ]
Ανακοινώσεις
EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.:  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ MLS

20:38  –  [ΕΧ]
Ανακοινώσεις
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20:32  –  [ΕΤΕ]
Ανακοινώσεις
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – ΔΡΟΜΕΑΣ:  Ανάληψη νέων έργων Γερμανικού Στρατού

18:17  –  [ΔΡΟΜΕ]
Γενική Συνέλευση
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:48  –  [ΚΜΟΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:33  –  [ΠΕΤΡΟ]
Γενική Συνέλευση
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.:  Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 2020

15:34  –  [ΑΚΡΙΤ]
Ανακοινώσεις
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  IR REPORT H1 2020

10:01  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

09:57  –  [ΕΧΑΕ]