Ολες οι ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών – Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Ολες οι ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών – Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Ανακοινώσεις
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Πώληση Ακινήτου Thrace Linq_Λογιστική Απεικόνιση Πώλησης Ακινήτου

17:58 28 Αυγ 2020  –  [ΠΛΑΘ]
Ανακοινώσεις
ATTICA BANK Α.Τ.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 28/8/2020

17:42 28 Αυγ 2020  –  [ΑΤΤ]
Ανακοινώσεις
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17:42 28 Αυγ 2020  –  [ΚΡΕΤΑ]
Γενική Συνέλευση
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27.08.2020

17:22 28 Αυγ 2020  –  [ΑΤΤΙΚΑ]
Ανακοινώσεις
EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.:  ΑΝΑΒΟΛΗ Γ.Σ. ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ MLS

15:44 28 Αυγ 2020  –  [ΕΧ]
Ανακοινώσεις
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  Αγορά ιδίων μετοχών (27/8/2020)

13:58 28 Αυγ 2020  –  [ΜΠΡΙΚ]
Ανακοινώσεις
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12:44 28 Αυγ 2020  –  [CNLCAP]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:08 28 Αυγ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]
Ανακοινώσεις
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2020

10:03 28 Αυγ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Ανακοινώσεις
B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

09:24 28 Αυγ 2020