Ολες οι ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών (Δευτέρα 11.8.2020)

Γενική Συνέλευση
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

19:50 10 Αυγ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Ανακοινώσεις
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  Ανακοίνωση διακοπής απόκτησης ιδίων μετοχών

19:29 10 Αυγ 2020  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Γενική Συνέλευση
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.:  Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

18:24 10 Αυγ 2020  –  [ΠΡΔ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:10 10 Αυγ 2020  –  [ΠΛΑΘ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  Αγορα ιδίων μετοχών

17:56 10 Αυγ 2020  –  [ΠΕΤΡΟ]
Ανακοινώσεις
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:49 10 Αυγ 2020  –  [ΟΤΟΕΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:41 10 Αυγ 2020  –  [ΜΟΤΟ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:25 10 Αυγ 2020  –  [ΕΧΑΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

15:44 10 Αυγ 2020  –  [ΟΤΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10:50 10 Αυγ 2020  –  [ΦΡΛΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

10:09 10 Αυγ 2020  –  [ΠΛΑΘ]
Ανακοινώσεις
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10:06 10 Αυγ 2020  –  [CNLCAP]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

10:05 10 Αυγ 2020  –  [ΚΟΥΕΣ]