Οκτώ (8) μετοχές στο τεχνικό περισκόπιο του Λουκά Παπαιωάννου (05/11)

ΑΛΦΑ@1,8730 και -1,76%

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,790 1,914 1,79
30 ημερών 1,500 1,914 21,31
3 μηνών 1,302 1,914 21,62

ΣΤΗΡΙΞΗ στα 1,8580€…

 • ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ ΤΟΤΕ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ 1,7617 (ΚΜΟ 25 ΗΜ EXPO) & 1.7010

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στα 1.9140…

 • ΑΝ ΤΗΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΒΛΕΠΕΙ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 1.9520 ευρώ, 2.00 & 2,10 ευρώ…

****

ΕΤΕ@3,0100 και -0,46% 

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 2,921 3,049 1,55
30 ημερών 2,362 3,049 24,38
3 μηνών 1,890 3,049 27,11

 

ΣΤΗΡΙΞΗ στα 2.92 ευρώ.

 • ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ ΤΟΤΕ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ…2.8120 (KMO 25 EXPO) & 2.6870 ευρώ (ΚΜΟ 50ημ EXPO) …

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στα 3.05 ευρώ

 • ΑΝ ΤΗΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΒΛΕΠΕΙ  TA 3.1650, 3.25  & ΜΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 3.50 ευρώ…

****

ΕΥΡΩΒ@0,9000 και -1,32% 

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,870 0,914 -0,55
30 ημερών 0,822 0,914 8,70
3 μηνών 0,637 0,914 17,65

 

ΣΤΗΡΙΞΗ στα 0,89.

 • ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ ΤΟΤΕ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ0.8780 (KMO 25 expo) & 0.8540 (KMO 50HM EXPO) …

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στα 0.9320 ευρώ….

 • ΑΝ ΤΗΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΒΛΕΠΕΙ TA 0.9770 & ΜΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 1.00. & 1.06 ευρώ,…

****

ΠΕΙΡ@3,0840 και -0,19% 

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 3,048 3,140 0,13
30 ημερών 2,612 3,140 15,07
3 μηνών 2,270 3,176 16,47

 

ΣΤΗΡΙΞΗ στα 3,0370 ευρώ.

 • ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ ΤΟΤΕ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ.2.9340 (KMO 50 HM EXPO) & 2.6370 ευρώ…

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στα 3.1970 ευρώ…

 • ΑΝ ΤΗΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΒΛΕΠΕΙ  TA 3.30 & ΜΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 3.50 ευρώ.

****

ΕΛΛΑΚΤΩΡ@1,7880 και -2,51%  

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,770 1,846 -0,56
30 ημερών 1,640 1,852 1,02
3 μηνών 1,640 2,300 -16,64

ΣΤΗΡΙΞΗ στα 1,7720 ευρώ.

 • ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ ΤΟΤΕ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ.1,7260 & 1,6420 ευρώ…

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στα 1,8510 ευρώ…

 • ΑΝ ΤΗΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΒΛΕΠΕΙ  TA 1,8760 (ΚΜΟ 50ΗΜ EXPO) & ΜΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 2.00 ευρώ.

****

ΑΒΑΞ@0,7290 και +5,96% 

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,630 0,742 14,80
30 ημερών 0,570 0,742 29,26
3 μηνών 0,532 0,879 -13,21

ΣΤΗΡΙΞΗ στα 0,6720 ευρώ.

 • ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ ΤΟΤΕ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ.0,63 & 0,5730 (ΚΜΟ 200ΗΜ EXPO)..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στα 0.7440 ευρώ…

 • ΑΝ ΤΗΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΒΛΕΠΕΙ  TA 0.7830 & ΜΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 0.8420 ευρώ.

****

ΕΚΤΕΡ@1,3000 και -1,14%  

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,250 1,335 0,39
30 ημερών 1,205 1,370 -3,35
3 μηνών 1,205 1,975 -26,14

ΣΤΗΡΙΞΗ στα 1,20 ευρώ.

 • ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ ΤΟΤΕ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ.1,00 (ΚΜΟ 200ΗΜ EXPO) & 0,90..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στα 1,3720 ευρώ…

ΑΝ ΤΗΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΒΛΕΠΕΙ  TA 1,4880 & ΜΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 1,6420 ευρώ.

****

ΒΥΤΕ@1,0000 και αμετάβλητη 

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,950 1,010 1,01
30 ημερών 0,940 1,010 0,00
3 μηνών 0,940 1,340 -22,48

ΣΤΗΡΙΞΗ στα 0,94 ευρώ.

 • ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ ΤΟΤΕ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ.0,8050 & 0,6920..

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στα 1,0280 (ΚΜΟ 25ΗΜ EXPO) …

 • ΑΝ ΤΗΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΒΛΕΠΕΙ  TA 1,10 & ΜΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 1,22 ευρώ.

cid:image001.jpg@01CE4FFE.CEEFC2B0

Papaioannou VLoukas

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.