“Οινοτουρισμός: η επόμενη ημέρα” – Η εισήγηση του Μιχάλη Αγγελόπουλου

Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο με το κρίσιμο αντικείμενο του οινοτουρισμού στη χώρα μας, διοργάνωσε σήμερα στην Πάτρα, με τίτλο: “Οινοτουρισμός: η επόμενη ημέρα”, η ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Την εκδήλωση φιλοξένησε ο υπέροχος χώρος της  ΑCHAIA CLAUSS υπό την εποπτεία της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Οινοτουρισμού κ. Μαίρης Τριανταφυλλοπούλου και της Γεν. Δ/ντριας της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. & Συντονίστριας CLLD/LEADER κ. Ηρούς Τσιμπρή. Η Εκδήλωση – Workshop αφορούσε πολιτικούς φορείς και επαγγελματίες του χώρου της οινοποιίας, της εστίασης και του τουρισμού, με στόχο το συντονισμό δράσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο καθώς και τη διαμόρφωση καλών πρακτικών γύρω από τον οινοτουρισμό. Μίλησαν εκπρόσωποι κεντρικών και τοπικών φορέων, συλλογικές ενώσεις οίνου, εστίασης και τουρισμού, όπως επίσης έγινε και γόνιμος διάλογος μεταξύ διακεκριμένων ειδικών και του ακροατηρίου.

Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μιχάλης Αγγελόπουλος, πρώην Δήμαρχος Σάμου, ενός νησιού με κρασιά περίφημα σε όλο τον κόσμο από την αρχαιότητα ήδη.

Φυσικά, ο κ. Αγγελόπουλος έκανε ιδιαίτερη μνεία στο Σαμιώτικο κρασί, που μέσω του ιστορικού ΕΟΣ φτάνει στα πέρατα του κόσμου και αποσπά σωρεία διεθνών βραβείων κάθε χρόνο με τα ως τώρα να αγγίζουν τα 1.000! Ακόμη, στο Μουσείο Οίνου του ΕΟΣ, στο μεγάλο αριθμό διάσημο ποικιλιών οίνου του νησιού και, βεβαίως, στο γεγονός ότι το 70% των περίπου 5.500.000 λίτρων της ετήσιας παραγωγής κρασιού της Σάμου, εξάγεται σε 25 χώρες με την τάση αυτή να είναι αυξητική.

Στην εισήγησή του ο κ. Αγγελόπουλος παρουσίασε επίσης και μια σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την υπόθεση “οίνος” στη χώρα μας. Στοιχεία παρουσίασε επίσης και για τον οινοτουρισμό γενικότερα, ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να προσελκύσει υψηλού επιπέδου επισκέπτες όλο το χρόνο, καθώς και να αναδείξει ετικέτες με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, αλλά και Προστατευμένης Γεωργικής Ένδειξης.

Σε επίπεδο δράσεων, ο κ. Αγγελόπουλος αναφέρθηκε επίσης  στο Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης αμπελο-οινικού τομέα και στην Επιδότηση για Επενδύσεις οινοποιείων από 10.000 ευρώ έως και 350.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά σε επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Δικαιούχοι της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων και έχει ως στρατηγικούς στόχους:

α) Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπορίας.

β) Τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν οικονομικά.

γ) Την ενίσχυση συλλογικών δομών (π.χ. Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οινοπαραγωγών, Διεπαγγελματική Ένωση).

Είναι επιλέξιμες για στήριξη οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις:

Ι. Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος

ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου

ΙΙΙ. Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

ΙV. Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει.

Προτεινόμενος οδικός χάρτης για την εξέλιξη του κλάδου περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  1. Δημιουργία φορέα διαχείρισης με αρμοδιότητες διαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων
  2. Συντονισμό στους διαγωνισμούς (τουριστικής) προβολής που περιλαμβάνουν διεθνείς εκθέσεις (είτε με φυσική παρουσία είτε ψηφιακές)
  3. Εφαρμογή των 3 βασικών αρχών: αυτοδιαχείριση – αποκέντρωση- αυτοέλεγχο στο οποίο οι παραγωγοί μιας ζώνης ΠΟΠ ή ΠΓΕ θα μπορούν να ρυθμίσουν την παραγωγή και διάθεση του προϊόντος με την τήρηση κρατικών κανόνων εποπτείας, με διττό στόχο περιφερειακής ανάπτυξης: α) την παραγωγή και β) την δημιουργία υπεραξίας της συγκεκριμένης περιοχής.
  4. Δημιουργία προσαρμοσμένων προγραμμάτων κατάρτισης (και με το ΤΕΙ).
  5. Συνδυασμένες εφαρμογές υλοποίησης προγραμμάτων εναλλακτικού τουρισμού (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπουργείο Τουρισμού)
  6. Ειδικότερο φορολογικό πλαίσιο -και σε συγγενείς κλάδους.
  7. Αξιοποίηση των τοπικών χωρικών σχεδίων ώστε να καθοριστεί ευνοϊκό πλαίσιο δημιουργίας εντός αγροτικής γης, μικροοινοποιείεων, αποθηκών γεωργικών μηχανημάτων και αξιοποίηση των ζωνών υψηλής γεωργικότητας, μέσω της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων και με προσανατολισμό τη διάσωση του παραδοσιακού χαρακτήρα των ζωνών ΠΟΠ και ΠΓΕ.
  8. Υλοποίηση προγραμμάτων ψηφιοποίησης (δελτία αμπελοοινικών προϊόντων κλπ) και σχεδιασμό ειδικών παρεμβάσεων πχ «ψηφιακός οίνος» (συνδυαστική χρηματοδότηση).

Ο κ. Αγγελόπουλος υπογράμμισε στο τέλος ότι ο οινοτουρισμός είναι ένας εναλλακτικός τρόπος περιφερειακής ανάπτυξης.

Στη διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε, στην συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάστηκαν τα οφέλη της δημιουργίας του  Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου – Σ.Ε.Ο. καθώς επίσης και τα κυριότερα σημεία δύο δράσεων:

Α) From Farm to Fork: Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μετάβασής μας σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων (να καταστούν δηλ. τα συστήματα τροφίμων δίκαια, υγιή και φιλικά προς το περιβάλλον.)

  1. B) From Grape to Wine: Ένα βιωματικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής για να γνωρίσουν τα παιδιά όλη την διαδικασία της οινοπαραγωγής και της οινοποίησης.