Οικονομικός απολογισμός 2019 – ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στα €15,02 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2019

  • Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα €17,57 εκ. έναντι €14,24 εκ. το 2018 και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €21,12 εκ. έναντι €17,29 εκ. το 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή μερίσματος, για την χρήση 2019, μικτού ποσού €0,1800 ανά μετοχή (2018: €0,15 ανά μετοχή).

Οικονομική Έκθεση ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (2019,Ετήσιος Ισολογισμός,Μητρική).pdf