Οικονομική Κατάσταση ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. – 9μηνο 2022 -… Και τι άλλο;

  • Οικονομική Κατάσταση ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (2022, Εννιαμηνιαία, Μητρική- Ενοποιημένη)


  • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 274,00 ευρώ
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 756,24 εκατ. ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 270,000 282,000 0,74
30 ημερών 266,000 282,000 -0,72
3 μηνών 264,000 282,000 -0,72
6 μηνών 248,000 282,000 3,79
12 μηνών 248,000 296,000 -1,44