Οι σημειώσεις του “μικρομετόχου” (29.09.2023)

Optima bank: Ολοκληρώνεται σήμερα η ΑΜΚ των 151 εκατ ευρώ. Κακή επικοινωνιακή στρατηγική η γνωστοποίηση οτι τα στελέχη της τράπεζας δεν στήριξαν την ΙPO.

Space Hellas: Κύκλος εργασιών της το Α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθε σε € 62,3 εκ., έναντι € 53,0 εκ. το 2022.

EBITDA € 9,3 εκ. έναντι € 4,2 εκ.

Κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 2,1 εκ. έναντι € 2,0 εκ.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζονται αρνητικές κατά €36,0 εκ.

*μ/μ: Η προσοχή μας στις ταμειακές ροές που δεν μας αρέσουν καθόλου….*

ΕΤΕ: Σύννεφα στην εύρεση επενδυτών για την αγορά του ποσοστού απο το ΤΧΣ…οι λόγοι πολλοί βλέπω να παίρνει μετάθεση για το 2024…θα επανέλθουμε

Morgan Stanley: Η πρόσφατη αναφορά της για την πιθανή απώλεια επιτοκιακών εσόδων για τις ελληνικές τράπεζες έχει θορυβήσει την αγορά

ΤτΕ: Και η τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνει την τάση των δανειοληπτών να προχωρούν σε πρόωρη αποπληρωμή των δανείων για να αποφύγουν το αυξανόμενο επιτόκιο.

Jumbo (ΜΠΕΛΑ): Πρόβλημα για την εισηγμένη η απόφαση της Ρουμανίας να αυξήσει τους μισθούς κατά 10%… Βλέπει πτώση καθαρών εσόδων κατά 0,9 εκατ. ευρώ

DIMAND: Το πρώτο εξάμηνο του 2023 ο κύκλος εργασιών της Dimand ανήλθε σε 4,270 εκατ. έναντι 4,060 εκατ., αυξημένος κατά 5%.

Το καθαρό κέρδος σε 9,977 εκατ. έναντι κέρδους 8,039 εκατ. ,υπήρξε κέρδος από πώληση συμμετοχών ύψους 1,029 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 22,5 εκατ. έναντι 10 εκατ. αυξημένα κατά 12,5 εκατ. ή 124%.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 35,7 εκατ. έναντι 35,8 εκατ.

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.: Κατά το Α΄εξάμηνο του 2023 ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ κατέγραψε μείωση του τζίρου κατά 9,99% έναντι του Α΄εξάμηνο του 2022 και μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ήτοι κέρδη προ φόρων 2,24 εκ. € έναντι κερδών 7,51 εκ. € το Α΄εξάμηνο του 2022, μείωση κατά 70,12% και EBITDA 8,24 εκ.€ έναντι 12,16 εκ.€ το Α΄εξάμηνο του 2022 μείωση κατά 32,20%.

*ΕΥΑΘ:* Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 34.785 χιλ. έναντι €
33.826 χιλ. της αντίστοιχης οικονομικής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση κατά €
959 χιλ ή 2,83%

Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 114 χιλ. έναντι € 9 χιλ. πέρυσι,
παρουσιάζοντας αύξηση € 105 χιλ.

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν στο ποσό των € 2.671 χιλ. έναντι € 3.154 χιλ.
σημειώνοντας μείωση κατά € 483 χιλ ή 15,31 %

* Tα παραπάνω σχόλια μπορείτε να τα διάβασετε πρώτοι στο viber του mikrometoxos.gr

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΕΔΩ

 

 

 

 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.