Οι σημειώσεις του “μικρομετόχου” (27.02.2024)

MIG: Κέρδη µετά από φόρους € 103,3 εκ. σε ενοποιηµένο επίπεδο έναντι ζηµιών €
5,6 εκ. το 2022, λόγω της θετικής επίδρασης από την διάθεση της άµεσης και
έµµεσης συµµετοχής στην ATTICA. Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες της
Μητρικής € 121,9 εκ. έναντι € 10,8 εκ. την 31/12/2022. Μηδενικός
τραπεζικός δανεισµός σε επίπεδο Εταιρείας. Ταµειακά διαθέσιµα ύψους
€12,1 εκ. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €7,9 εκ. έναντι € 7,1 εκ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2022 σηµειώνοντας αύξηση 10,5%. Το EBITDA του
Οµίλου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη € 0,2 εκ.
έναντι ζηµιών € 0,7 εκ. το 2022.

Optima για ΕΛΠΕ: Νέα, υψηλότερη τιµή-στόχο για τη µετοχή της Helleniq
Energy, στα 10,7 από 9,2 ευρώ δίνει η Optima Bank σε έκθεσή της στην
οποία διατηρεί σύσταση “buy” και επισηµαίνει ότι τα EBITDA ύψους 1
δισ. ευρώ αποτελούν πλέον τη νέα «κανονικότητα» για την εισηγµένη.

Premia Properties: Αυξημένα έσοδα το 2023, στα 7,2 εκατ. τα καθαρά κέρδη
Υψηλά συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους €45,0 εκ. για
τον Όμιλο και υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του
Ομίλου να διαμορφώνεται σε €147,2 εκ., τον καθαρό δανεισμό2023, στο
πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης, διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα
A σε €154,6 εκ. και το συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου να ανέρχεται σε
€ 356,1 εκ.

Eurobank: Περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι της Eurobank δήλωσαν
συμμετοχή στο  πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που ολοκληρώθηκε χθες  με
το μέγιστο ποσό εφάπαξ αποζημίωσης μεταξύ 160.000 – 180.000 ευρώ.
Μαθαίνουμε βέβαια ότι αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη βρήκαν νέα στέγη…

* Tα παραπάνω σχόλια μπορείτε να τα διαβάσετε πρώτοι στο viber του mikrometoxos.gr

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΕΔΩ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.