Οι παλαιοί μέτοχοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έχασαν την μάχη στο ΣτΕ

Μετά από επτά ολόκληρα χρόνια αναμονής, έχασα την δικαστική μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας περίπου 2.800 παλαιοί μέτοχοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος οι οποίοι στρεφόντουσαν ουσιαστικά κατά της μεταβίβασή του στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος.
Οι 2.800 μέτοχοι ζητούσαν να ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. 2124/Β9 απόφαση του υπουργού Οικονομικών, όπως και η απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τον καθορισμό της διαφοράς της αξίας μεταξύ παθητικών και ενεργητικών στοιχείων τα οποία μεταβιβάσθηκαν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος στο Νέο Τ.Τ. Ελλάδος.
Οι προσφεύγοντες μέτοχοι ζητούσαν να ακυρωθεί το από 4.12.2012 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος με το οποίο εκδηλώθηκε η άρνησή της να τους χορηγήσει στοιχεία όπως και τα έγγραφα: 1) περί βιωσιμότητας του Τ.Τ., 2) για τη σύσταση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος (Νέο Τ.Τ. Ελλάδος), 3) για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου που ανερχόταν στα 500.000.000 ευρώ, 4) για την μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Τ.Τ. και 5) τον ορισμό των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1248/2019 απόφασή του απέρριψε την αίτηση ακύρωσης των μετόχων.
Παρ΄ όλα αυτά όμως, οι 2.800 περίπου μέτοχοι έχουν δικαίωμα να προσφύγουν και πάλι στο ΣτΕ διεκδικώντας αποζημίωση, περίπου 5.000 ευρώ ο καθένας, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης έκδοσης της απόφασης.
Η αίτηση ακύρωσης είχε κατατεθεί το 2012 και η απόφαση δημοσιεύθηκε, τώρα, μετά από 7 χρόνια.