Οι νέες τιμές στόχοι για τις Συστημικές από την Eurobank Equities- ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ

  • GREEK BANKS | Cost of balance sheet repair overly discounted 

Οι αναλυτές της εστιάζουν και πάλι στη δυναμική της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, που παραμένουν η βασική πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για την πρόσφατη οργανική πρόοδο, η οποία παραμένει περιορισμένη λόγω των λίγο πολύ  γνωστών λόγων και που θα μπορούσε να αντιστραφεί αργά ή γρήγορα.

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι παρά την αργή οργανική πρόοδο υπάρχουν λόγοι για αισιοδοξία, καθώς η δευτερογενής αγορά NPE φαίνεται να κερδίζει την μάχη ενώ και οι πρώτες ενδείξεις τιμολόγησης είναι επίσης ενθαρρυντικές λόγω της έντονης θέλησης των επενδυτών. Και εκτιμούν ότι το ελληνικό τραπεζικό PPI, ακόμη και αν είναι ασθενέστερο από ό,τι στο παρελθόν, προσφέρει σημαντική ικανότητα απορρόφησης ζημιών, γεγονός που υποδηλώνει ότι σε επίπεδο τομέα οι τράπεζες θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην απαραίτητη βελτίωση του ισολογισμού χωρίς να υποβαθμίσουν την κεφαλαιακή τους βάση.

Συμπερασματικά, οι αναλυτές της Eurobank Equities εκτιμούν ότι οι αποτιμήσεις σε αυτά τα επίπεδα υπερβαίνουν υπερβολικά το discount και δεν αντικατοπτρίζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί, πιστεύοντας ότι το σημερινό κενό αποτίμησης (0,25x P / TBV έναντι της ΕΕ 0,8χ) έχει φτάσει στο αποκορύφωμά τoυ και αναμένεται να συρρικνωθεί, με αποτέλεσμα οι ελληνικές τραπεζικές αξίες από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών τους να προσφέρουν ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΕΙΣ.

Alpha Bank

Rating: Buy

Target Price: EUR2.20

National Bank

Rating: Buy

Target Price: EUR3.20

Piraeus Bank

Rating: Hold

Target Price: EUR2.50


Print Friendly, PDF & Email