Οι ναυλωτές χαράσσουν δική τους πράσινη ρότα

Τη συμμετοχή του στο Sea Cargo Charter ανακοίνωσε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου ο ενεργειακός κολοσσός Total.

Το Sea Cargo Charter αποτελεί μια παγκόσμια σύμπραξη που παρέχει ένα πλαίσιο για την ευθυγράμμιση των ναυλωτών με τους νέους κανόνες για την εξάλειψη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη ναυτιλία, το οποίο ακολουθεί όλες τις πολιτικές και τις φιλοδοξίες των κρατών-μελών του ΙΜΟ.

Το Sea Cargo Charter αφορά τους ναυλωτές στη χύδην ναυτιλία και διέπει όλες τις συμφωνίες ναύλωσης για πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους-μέλους του ΙΜΟ. Σε αυτό συμμετέχουν δεκαεπτά από τους μεγαλύτερες ναυλωτές και commodity traders του κόσμου, μεταξύ των οποίων η Shell, η Equinor και πλέον η Total.

Η εφαρμογή του Sea Cargo Charter αναμένεται να εξελιχθεί με βάση τις όποιες αλλαγές γίνουν από τον ΙΜΟ αναφορικά με τις περιβαλλοντικές πολιτικές και κανονισμούς.

Η ανάπτυξη του Sea Cargo Charter πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή των Anglo American, Cargill Ocean Transportation, Dow, Norden, Total και Trafigura, καθώς και των διαχειριστριών εταιρειών Euronav, Gorrissen Federspiel και Stena Bulk. Σημαντική είναι, τέλος, και η αρωγή των lobal Maritime Forum, Smart Freight Centre, University College London Energy Institute/UMAS και Stephenson Harwood.