Οι μετοχές που ξεχώρισαν ιδιαίτερα σήμερα (09.11.2020)

Οι μετοχές που ξεχώρισαν ιδιαίτερα σήμερα (09.11.2020) με άνοδο άνω του 7%

Οι μετοχές που ξεχώρισαν ιδιαίτερα σήμερα (09.11.2020) με άνοδο 4% και μέχρι 7%