Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα που είναι τώρα; Οι Γιατροί του Κόσμου;

  • Tο λάβαμε με μήνυμα

Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα που είναι τώρα που το ΕΣΥ καίγεται για προσωπικό;

  • Οι Γιατροί του Κόσμου;

Αν δεν υπάρχουν κονδύλια της ΕΕ ή του ΟΗΕ για να πέσουν σαν τα κοράκια δεν κάνουν βήμα.

  • Ούτε ευρώ σε δωρεές σ αυτούς. Έχω προσωπική πείρα.

ΑΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ να τους αποκαταστήσουμε…

ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ όμως… δεν υπάρχουν λέξεις!