Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κερδίζουν έδαφος στην Γερμανία

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντικατέστησαν πέρυσι για πρώτη φορά τον άνθρακα ως κύρια πηγή ενέργειας στην Γερμανία, καθώς πάνω από το 40% της παραγωγής ηλεκτρισμού στην χώρα προήλθε από την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το γεγονός ότι η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της προς την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ότι στοχεύει μέχρι το 2030 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αντιπροσωπεύουν το 65% του ενεργειακού της μείγματος αποτελεί ένα καλό παράδειγμα προς την σταδιακή κατάργηση χρήσης του άνθρακα.

Η χρήση ηλιακής, αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και βιομάζας ολοένα και κερδίζουν μεγαλύτερο έδαφος για την παραγωγή ηλεκτρισμού στην Γερμανία, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από «πράσινες» πηγές ενέργειας κατέγραψε αλματώδη αύξηση από 19,1% το 2010 σε 38,2% το 2017.

Print Friendly, PDF & Email