ΟΔΔΗΧ: Στο -0,46% η απόδοση στη δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων

Στο -0,46% διαμορφώθηκε η απόδοση στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 375 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η απόδοση στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας είχε διαμορφωθεί στο -0,43%.

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,118 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,98 φορές. Ο συντελεστής κάλυψης στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία ήταν 2,07.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου  2021.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 112,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου  2021, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.