ΟΔΔΗΧ: Με αρνητικό επιτόκιο -0,31% η δημοπρασία ετήσιων εντόκων

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων (λήξεως 9 Σεπτεμβρίου 2022), ύψους 625 εκατ. ευρώ, διενεργήθηκε σήμερα από τον ΟΔΔΗΧ. Όπως ανακοινώθηκε, η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,31%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.018 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,63 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.