ΟΔΔΗΧ: Άντληση 812,5 εκατ. ευρώ από εξάμηνα έντοκα με απόδοση 0,13%

Με μειωμένο επιτόκιο πραγματοποιήθηκε η άντληση από το ελληνικό Δημόσιο, ποσού 812,5 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,13%, ενώ το επιτόκιο κατά την αντίστοιχη προηγούμενη έκδοση στις αρχές Ιουνίου είχε διαμορφωθεί στο 0,25%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 1,757 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 2,81 φορές το δημοπρατούμενο ποσό των 625 εκαρ. ευρώ, ενώ έγιναν αποδεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.,

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.