ΟΔΔHX: Αντλησε 625 εκατ. με τρίμηνα έντοκα γραμμάτια με απόδοση -0,4%

Το ποσό των 625 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Η απόδοση διαμορφηκε στο -0,4%, ενώ οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν το 1,2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 1,98 φορές. Δεκτές έγιναν και μη ανταγωνιστικές προσφορές, ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Απριλίου, όταν ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη δημοπρασία 3μηνων εντόκων, η απόδοση είχε διαμορφωθεί σε -0,32% και ο δείκτης κάλυψης σε 2,08 φορές.

Η σημερινή έκδοση πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η Παρασκευή, 7 Μαΐου.