Όχι στη διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου Πιστοδοτήσεων της Εθνικής Τράπεζας στην Πάτρα

Το Κέντρο Πιστοδοτήσεων της Εθνικής Τράπεζας λειτουργεί στη Πάτρα για δεκαετίες και είναι υπεύθυνο για τις εγκρίσεις δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι κύκλο εργασιών € 2,5 εκ.) για τη Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.
Αποτελεί σημαντικό φορέα για την ανάπτυξη της περιοχής καθώς διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη που γνωρίζουν σε βάθος τη τοπική αγορά ολόκληρης της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας και αναλαμβάνουν και συμβουλευτικό ρόλο παράλληλα με  τις εγκρίσεις νέων και ανανεώσεις υφιστάμενων επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων.
Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας έχει αποφασίσει την άμεση διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου Πιστοδοτήσεων της Πάτρας.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως περίπου 4.000 επιχειρήσεις της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας θα εξυπηρετούνται πλέον από αντίστοιχο κέντρο της Αθήνας, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Προοδευτικοί Οικονομολόγοι.
Πολλοί συνάδελφοι λογιστές και σύμβουλοι επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν έρθει σε επαφή με το Κέντρο Πιστοδοτήσεων για ζητήματα που αφορούσαν χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων-πελατών τους, έχουν κρούσει το κώδωνα του κινδύνου για το τι θα επιφέρει αυτή η εξέλιξη για τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής. Τονίζουν πως τα στελέχη του Κέντρου Πιστοδοτήσεων της Πάτρας γνωρίζουν ήδη σε βάθος τις ιδιαιτερότητες της αγοράς της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας και ανησυχούν ιδιαίτερα για το χρόνο που θα χρειαστεί να ομαλοποιηθεί η κατάσταση για τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων της περιοχής σε περίπτωση διακοπής τις λειτουργίας του Κέντρου και μεταφοράς των φακέλων στην Αθήνα.
Φορείς της αγοράς μέσω του Εμπορικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αχαΐας υπογραμμίζουν πως η εξυπηρέτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας από στελέχη στη Αθήνα θα επιφέρει μεγάλη καθυστέρηση στις εγκρίσεις νέων χρηματοδοτήσεων και ουσιαστικά θα “στερέψει” τη τοπική αγορά από τα απαραίτητα κεφάλαια υποβαθμίζοντας συνολικά τη περιοχή.
Ως Προοδευτικοί Οικονομολόγοι στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων οικονομολόγων, λογιστών, τραπεζικών υπαλλήλων καθώς και των φορέων της αγοράς και απαιτούμε τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Πιστοδοτήσεων της Εθνικής Τράπεζας στη Πάτρα, τονίζουμε τη σημασία της εν λόγω υπηρεσίας για τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  σε μια συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη μετά από μια πολυετή κρίση και καλούμε την Εθνική Τράπεζα να αντιληφθεί τον θεσμικό της ρόλο καθώς και την κοινωνική της ευθύνη και να μην προχωρήσει σε αποφάσεις που θα υποβαθμίσουν δύο περιφέρειες και θα στερήσουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας από την πόλη της Πάτρας, καταλήγει η ανακοίνωση.