Ο θείος Κόκκαλης και η εμπλοκή της ΙNTRACOM στον Κλουκίνα

Σίγουρα η εξαγορά της Κλουκίνας-Λάππας δεν έγινε τυχαία. Έπεται συνέχεια.

Στην περίπτωση του Κλουκίνα (ΚΛΜ), η εταιρία αποτιμήθηκε στα 40 εκ ευρώ.

Εκεί ουσιαστικά έγινε και η εξαγορά.

Μην ξεχνάμε όμως ότι η εν λόγω αποτίμηση έλαβε χώρα με την εταιρεία του ΚΛΜ ως είχε, και όχι ως ΑΕΕΑΠ, μιας και το τίμημα θα μπορούσε να είναι πέριξ των 50 εκ.

Διότι δεν ελήφθη υπόψη οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών των ακινήτων και χωρίς να αποτιμηθεί κανένα business plan (όπως για παράδειγμα η residential εκμετάλλευση του Μοσχάτου).

Με βάση και την κίνηση που βλέπουμε στον τίτλο στο ταμπλό φαίνεται ότι όλα αυτά θα μας παρουσιαστούν στο κοντινό μέλλον, μαζί με τις όποιες άλλες κινήσεις σε ακίνητα του ομίλου πάνω στην νέα θυγατρική του.

Μην ξεχνάμε ότι το θέμα «αποτίμηση» της μητρικής είναι σημαντικά για τον όμιλο της INTRACOM και μαζί με το Placement στην INTRALOT μπορεί να κάνει την διαφορά.

Πλέον οδεύουμε και σε κλείσιμο έτους οπότε το πού θα κλείσουν οι τιμές των θυγατρικών στο τέλος του έτους έχει τη σημασία του για τον μητρική.

Σκεφτείτε ότι το 0,58 της INTRALOT και το 0,97 της INTRACOM PROPERTIES είναι οι τιμές κτήσεις.

Το να γράψεις με συνοπτικές διαδικασίες λογιστικά κέρδη στις 30/12 40-50% είναι επιτυχία..

Στην περίπτωση της PROPERTIES δεν μπορεί να ξεχειλώσει και ιδιαίτερα, παρόλα αυτά ο τίτλος πλέον είναι μαζεμένος στο έπακρο και με λίγα χρήματα βλέπουμε σημαντική κίνηση.

Μην ξεχνάμε άλλωστε θα πρέπει να μοιράσει ένα ποσοστό της τάξεως του 25% αν θέλει να γίνει ΑΕΕΑΠ και σίγουρα θέλει να το κάνει σημαντικά υψηλότερα από το κόστος κτήσης του αφού πρώτα στολίσει και βάψει την νύφη.

Εν κατακλείδι ο ..θείος δείχνει ότι θέλει να αφήσει πίσω του μία εταιρία χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στην διοίκηση αλλά και χωρίς μεγάλα ρίσκα.

Οπότε βλέπουμε πως κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Δεν θα μας κάνει εντύπωση αν μετά την DEFENSE διώξει τελείως και την INTRALOT στο μέλλον.

Ηλίας Ζαχαράκης, FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.