Ο Στέργιος Τσιφωτούδης ο νέος προϊστάμενος λογιστηρίου του Ομίλου Coral

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιoύμε στο επενδυτικό κοινό ότι, ορίσθηκε ο κ. Τσιφωτούδης Στέργιος Προϊστάμενος Λογιστηρίου του Ομίλου CORAL A.Ε., σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Γεμελιάρη, ο οποίος αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης.

Ο κ. Τσιφωτούδης γεννήθηκε το 1979. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής  του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαθέτει 10 χρόνια εμπειρίας στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ομίλου Coral ενώ έχει εργαστεί για περίπου 5 χρόνια σε Ελεγκτικές Εταιρείες πριν την έλευση του στον  Όμιλο.