Ο Σταύρος Κωνσταντάς (Εθνική Ασφαλιστική) στο “τιμόνι” της Δ.Ε.Ι.Α

Mία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για όλο τον ασφαλιστικό κλάδο συνιστά η τοποθέτηση του CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής  Σταύρου Κωνσταντά, στο “τιμόνι”  της Διεύθυνσης Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α) αντικαθιστώντας την κ. Ιωάννα  Σεληνιωτάκη.

Είναι η πρώτη φορά που στέλεχος της αγοράς και μάλιστα με τις αναγνωρισμένες ικανότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Ασφαλιστικής, αναλαμβάνει αυτή τη θέση. O κ. Κωνσταντάς μπορεί να αξιοποιήσει τις ειδικές γνώσεις που κατέχει, προς όφελος της ανάπτυξης όλης της ασφαλιστικής αγοράς.