Ο Σχηματισμός Τρίγωνα (Triangles Pattern) και που βοηθάει

Ο Σχηματισμός Τρίγωνα (Triangles Pattern) και που βοηθάει

‘Εχουμε τρία είδη τριγωνικών σχηματισμών, Συμμετρικό, Ανοδικό, Καθοδικό.

Σχηματισμός Τρίγωνα (Triangles Pattern)

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Σχηματισμό Τρίγωνα.

Πρόκειται για ένα ακόμα σχηματισμό που το όνομά του λέει πολλά από μόνο του. Το τρίγωνο σχηματίζεται όταν συγκλίνουν δύο γραμμές τάσης. Ανάλογα με τις γραμμές αυτές έχουμε τρία είδη τριγωνικών σχηματισμών, Συμμετρικό, Ανοδικό, Καθοδικό.

Συμμετρικός Τριγωνικός (Symmetric Triangle), ονομάζεται όταν ο σχηματισμός του συμβαίνει από τη σύγκλιση μιας πτωτικής γραμμής αντίστασης και μιας ανοδικής γραμμής στήριξης με παρόμοιες κλίσεις. Ο σχηματισμός αυτός συνήθως θεωρείται σχηματισμός συνέχισης της τάσης. Η πορεία της τιμής διαγράφεται εντός των ορίων του τριγώνου, και οι διακυμάνσεις συνεχώς εξασθενούν έως ότου φτάσει την κορυφή της σύγκλισης, όπου και συμβαίνει η διάσπαση συνήθως συνεχίζοντας την προηγούμενη τάση (αν ήταν ανοδική τότε η διάσπαση θα γίνει με κίνηση προς τα πάνω και αν ήταν καθοδική το αντίθετο).

Ο σχηματισμός αυτός, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μάχης μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Η αντιπαράθεση στην αρχή του σχηματισμού είναι πολύ εντονότερη, ενώ όσο περνάει ο καιρός και ξεκαθαρίζει η κατάσταση οι δυνάμεις φαίνεται να ισορροπούν και οι διακυμάνσεις να είναι ολοένα και μικρότερες έως ότου η περίοδος εμπέδωσης τελειώσει και σηματοδοτηθεί τελικά μια ξεκάθαρη πορεία.

Ανοδικός Τριγωνικός (Ascending Triangle), ονομάζεται όταν το τρίγωνο σχηματίζεται από την σύγκλιση μιας ανοδικής γραμμής υποστήριξης (δηλαδή συνεχώς υψηλότερα χαμηλά) και μιας οριζόντιας γραμμής αντίστασης. Ο σχηματισμός αυτός θεωρείται ανοδικός, δηλαδή μετά το σημείο της σύγκλισης αναμένεται ανοδική συνέχιση της τάσης. Την ολοκλήρωση του σχηματισμού σηματοδοτεί η διάσπαση της γραμμής αντίστασης, όπου ταυτόχρονα είναι και το σημείο εισόδου (long θέσης).

Η τιμή κινείται και σ’ αυτήν την περίπτωση εντός των ορίων του τριγώνου. Συνήθως την αρχική ανοδική κίνηση που σταματάει στην γραμμή αντίστασης, ακολουθεί η αποκομιδή κερδών οδηγώντας την τιμή σε νέο χαμηλό. Ύστερα τα ηνία παίρνουν οι αγοραστές σε μια δεύτερη προσπάθεια να διασπάσουν το επίπεδο αντίστασης η οποία αποτυγχάνει επίσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της οποίας η δύναμη των πωλητών εξασθενεί και νέοι αγοραστές μπαίνουν στην αγορά καταλήγοντας στην διάσπαση της αντίστασης και ανοίγοντας το δρόμο για νέα ανοδική πορεία.

Καθοδικό Τριγωνικός Σχηματισμός (Descending Triangle Pattern): Ο καθοδικός τριγωνικός έχει ακριβώς τα αντίθετα χαρακτηριστικά από τον ανοδικό δίνοντας στους αναλυτές αρνητικά σήματα για επικείμενη πτωτική πορεία μετά την σύγκλιση των γραμμών που σχηματίζουν το τρίγωνο (μία επίπεδη γραμμή του επιπέδου υποστήριξης και μία φθίνουσα γραμμή αντίστασης που σχηματίζεται από αλλεπάλληλα χαμηλότερα υψηλά). Σε αυτή την περίπτωση, είναι οι αγοραστές αυτοί που αποχωρούν από την αγορά, αφήνοντας τους πωλητές να την παρασύρουν προς τα κάτω.

Σημαίες και Σημαιάκια (Flags and Pennants): Αποτελούν και οι δύο σχηματισμούς συνέχισης τάσης και ουσιαστικά πρόκειται για τους ίδιους σχηματισμούς, με μικρές διαφοροποιήσεις κατά την διάρκεια της περιόδου εμπέδωσης/εδραίωσης. Οι σχηματισμοί εμφανίζονται μετά από μια έντονη ανοδική ή πτωτική κίνηση και ακολουθείται  από μια πλάγια-πτωτική ή πλάγια-ανοδική κίνηση.

Η σημαία

Ο σχηματισμός αποτελείται από τον πόλο της σημαίας, ο οποίος σχηματίζεται συνήθως από μια απότομη ανοδική κίνηση και από το κύριο σώμα της σημαίας, το οποίο σχηματίζεται από τις δύο παράλληλες (όχι πάντα) γραμμές στήριξης και αντίστασης. Η κλίση της σημαίας τις περισσότερες φορές είναι αντίθετη από αυτή του πόλου της σημαίας ( σε περίπτωση που η κίνηση που σχημάτισε το πόλο ήταν ανοδική, η κλίση της σημαίας θα είναι προς τα κάτω).

Η τιμή κινείται στα όρια του πτωτικού καναλιού που σχηματίζουν οι δύο γραμμές, έως ότου τελικά διασπαστεί η γραμμή αντίστασης ολοκληρώνοντας το σχηματισμό. Αυτό μας δίνει και το σημείο εισόδου μιας long θέσης.

Το σημαιάκι

Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη σημαία, με μόνη διαφορά το σχηματισμό του σώματος. Το σώμα της σημαίας είναι τριγωνικό και προσομοιάζει με αυτό του Συμμετρικού Τριγώνου έχοντας τα ίδια χαρακτηριστικά και σημεία εισόδου.

Δύο σημαντικές παρατηρήσεις πάνω σε αυτούς τους σχηματισμούς είναι ότι πρώτον: Μια απότομη/έντονη κίνηση πρέπει να προηγείται της σημαίας. Δεύτερον: Ο σχηματισμός του σώματος της σημαίας είναι αρκετά συντομότερος όταν εμφανίζεται σε πτωτική τάση..

Αλέξιος Μπαλής