Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ναυτιλίας

Η εταιρεία Anglo-Eastern, η οποία εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ και διαχειρίζεται ένα στόλο με περισσότερα από 600 πλοία, έχει συνάψει μια συμφωνία με τον όμιλο Wärtsilä προκειμένου να ψηφιοποιήσει τις λειτουργίες του στόλου της χρησιμοποιώντας το Wärtsilä Fleet Operations Solution (FOS).

Το Wärtsilä Fleet Operations Solution ενσωματώνει μεμονωμένες διαδικασίες οι οποίες κατά τα άλλα είναι ξεχωριστές μεταξύ τους, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τον προγραμματισμό, την πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών, την κατανάλωση καυσίμου και την ταχύτητα ενός πλοίου. Επίσης, διευκολύνει την υποβολή αναφορών από το πλοίο προς το γραφείο και προσφέρει αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της επίδοσης του στόλου με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους των ναυλοσυμφώνων, την ταχύτητα πλεύσης καθώς και την κατάσταση της μηχανής και του κύτους του πλοίου.

Ανάμεσα στα βασικά οφέλη που προσφέρει το FOS της Wärtsilä είναι η χρήση μιας πλατφόρμας η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Απεικόνισης Χαρτών και Πληροφοριών (ECDIS), η αξιοποίηση της τεράστιας υπολογιστικής ισχύος του cloud, η χρήση μηχανικής μάθησης, η δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων καθώς και άλλες εφαρμογές.

Ο Pradeep Chawla, Διευθύνων Σύμβουλος της Anglo-Eastern και διευθυντής του τμήματος QHSE και Εκπαίδευσης, ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι το Wärtsilä Fleet Operations Solution θα ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, θα μειώσει το φόρτο εργασίας του πληρώματος και θα βελτιώσει την αποδοτικότητα των καυσίμων»

Φωτό: www.wartsila.com

ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ