Ο πειρασμός αυξάνεται για ένα “short selling”

Πειραιώς – Ap. Μάνθος: Ο πειρασμός αυξάνεται για ένα “short selling” με την διάσπαση των 1,4000 ευρώ.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
  • ΤΙΜΗ: 1,4000 ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 1,340 1,483 0,36
30 ημερών 0,755 1,490 85,43
3 μηνών 0,552 1,490 68,67
6 μηνών 0,552 2,214 -35,19
12 μηνών 0,552 3,564 -54,66
Print Friendly, PDF & Email