Ο μετασχηματισμός μίας ιστορικής εταιρείας (20.9.2020)

ΣΣ μ/μ: Δεν είναι λίγοι οι μικροεπενδυτές, οι οποίοι υπομονετικά περιμένουν να… μετασχηματισθεί και η εικόνα της μετοχής της στο πίνακα του ελληνικού χρηματιστηρίου.