Ο Χ. Γκορίτσας νέος οικονομικός διευθυντής της Frigoglass

H Frigoglass  ανακοίνωσε τον διορισμό του Χαράλαμπου Γκορίτσα στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου, με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2018.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, ο Χαράλαμπος Γκορίτσας με περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια προϋπηρεσία, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον Οικονομικό Σχεδιασμό (Financial Planning), τον Χρηματοοικονομικό Έλεγχο (Financial Controlling) και σε άλλους τομείς της Οικονομικής Διεύθυνσης πολυεθνικών εταιρειών.

Πρόσφατα διετέλεσε Διευθυντής Τιμολογιακής Πολιτικής (Pricing Director) για τη Diageo στην Ευρώπη. Πριν από τη θέση του στη Diageo, κατείχε διάφορες ανώτερες οικονομικές θέσεις στην “The Coca-Cola Company”, όπως αυτή του Διευθυντή Διαχείρισης Ένταξης και Αποδοτικότητας (Integration Performance Management Director) και του Οικονομικού Διευθυντή (Finance Director) για την Κεντρική και Νότια Ευρώπη.

Print Friendly, PDF & Email