Noval Property: Από 30/11-2/12 η Δημόσια Προσφορά για το Ομολογιακό των 120 εκατ. – Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Η εταιρεία “ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ” (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι από την 24.11.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 24.11.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το “ΚΟΔ”) από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €120.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι “Ομολογίες”), σύμφωνα με την από 17.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η “Έκδοση”).

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (η “Δημόσια Προσφορά”), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (“Η.ΒΙ.Π.”) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.”).

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 24.11.2021, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24.11.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• της “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών”: athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings,

• της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia,

• της Εταιρείας: https://noval-property.com/ependytes/omologiaka-daneia/omologiako-daneio2021/enimerotiko-deltio-2021,

• της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: https://www.nbg.gr/el/retail/investmentproducts/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn,

• της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: https://www.piraeusholdings.gr/noval,

• της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.: https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakesupiresies/enimerotika-deltia,

• της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.: https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosiependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobankergasias-ae,

• της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.: https://www.optimabank.gr/business/investmentbanking/enimerotika-pliroforiaka-deltia,

• της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ: https://www.euroxx.gr/gr/content/article/noval,

• της AXIA Ventures Group Ltd: https://www.axiavg.gr/prospectus/,

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, στην οδό Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα 41 & Κων/νου Καραμανλή 67, Μαρούσι 15125, στο δίκτυο καταστημάτων των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” (Αιόλου 86, Αθήνα 10559, τηλ. 2103337000) και “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ” (Αμερικής 4, Αθήνα 10564, τηλ. 2103288000), των Κυρίων Αναδόχων “ALPHA BANK A.E.” (Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 102 52, τηλ. 210 3260000), “EUROBANK” (Όθωνος 8, Αθήνα, Τ.Κ.105 57, τηλ. 210 955 5000) και “OPTIMA BANK”, (Αιγιαλείας 32, Μαρούσι, 151 25, τηλ 210 8173000), καθώς και των Αναδόχων “ΑΧΙΑ VENTURES GROUP Ltd” (Γιάννου Κρανιδιώτη 10, 1065 Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. 210 7414400) και “EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 32, τηλ. 210 6879400).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, στην οδό Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα 41 & Κων/νου Καραμανλή 67, Μαρούσι 15125, τηλ. 216 8608088 (αρμόδιοι κ.κ. Αικατερίνη Απέργη και Γεώργιος Καραπαναγιώτης).

Την υλοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα συνολικού ύψους 316 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Noval Property ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του ομίλου Βιοχάλκο, παράλληλα με τη διαδικασία για την έκδοση ομολόγου ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Θα εστιάσει στην απόκτηση ή και την ανάπτυξη, ανέγερση ή και ανακαίνιση γραφείων με πιστοποίηση LEED ή και BREEAM, σε έργα αστικής ανάπλασης μικτής χρήσης, τουριστικά καταλύματα, κέντρα logistics, data centres και οικιστικά.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Αναλυτικά οι επενδύσεις που ανακοίνωσε η θυγατρική της Βιοχάλκο έχουν ως εξής:

Α. Επενδύσεις επί ακινήτων του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, ύψους 231εκατ.:

α) Υπό ανάπτυξη συγκρότημα κτηρίων γραφείων επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου – Χαλανδρίου στο Μαρούσι (πρώην ακίνητο Kodak) συνολικής επιφάνειας περίπου 49.000 τ.μ. και αναμενόμενης διεθνούς πιστοποίησης κατά LEED, μέσω της εταιρείας THE GRID Α.Ε. (μετοχική σύνθεση: 50% Noval Property, 50% Mavani Holdings Limited του ομίλου Brook Lane Capital). Για το εν λόγω έργο αναμένονται την περίοδο 2022-2025 κεφαλαιουχικές δαπάνες από την THE GRID Α.Ε. ύψους περίπου 48,7 εκατ. (77,3 εκατ. περιλαμβανομένου και του τιμήματος αγοράς της γης, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος του 2021), το 50% του οποίου, δηλαδή 24,4 εκατ. (38,7 εκατ. συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας επί του τιμήματος αγοράς της γης), αντιστοιχεί στη Noval.

β) Υπό ανάπτυξη αστική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου (αρχικής επιφάνειας 72.500 τ.μ. περίπου) στην οδό Πειραιώς 252, η οποία εντάχθηκε στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων (Νόμος 3894/2010) στο τέλος του 2019, σε μικτές χρήσεις που αναμένεται να περιλαμβάνουν συνδυασμό γραφείων, ξενοδοχείου, κατοικιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών χρήσεων, με αναμενόμενη διεθνή πιστοποίηση LEED / LEED Neighborhood Development ή BREEAM Communities και κατάλληλης ενεργειακής απόδοσης, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 152 εκατ. την περίοδο 2022-2025.

γ) Ανακατασκευή του κτηρίου στην οδό Αρδηττού στο Μετς, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.480 τ.μ. σε κτήριο διαμερισμάτων και γραφείων αναμενόμενης διεθνούς πιστοποίησης κατά LEED ή BREEAM, έργο για το οποίο θα πραγματοποιηθούν κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 8 εκατ. την περίοδο 2022-2024.

δ) Υπό ανάπτυξη νέο κτήριο γραφείων στο ακίνητο της οδού Χειμάρρας 16 στο Μαρούσι, συνολικής επιφάνειας περίπου 20.175 τ.μ. με διεθνή πιστοποίηση κατά LEED, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 22 εκατ. την περίοδο 2022-2025 (για την ανάπτυξη του εν λόγω νέου κτηρίου αποκτήθηκαν τα δύο οικόπεδα επί της οδού Χειμάρρας).

ε) Υπό σχεδιασμό μετατροπή πρώην βιομηχανικών ακινήτων συνολικής επιφάνειας 22.200 τ.μ. σε κτίρια logistics κατάλληλης ενεργειακής απόδοσης, έργα για τα οποία εκτιμώνται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 10 εκατ. την περίοδο 2022 – 2024.

Β. Λοιπές Επενδύσεις

Εκτός από τις επενδύσεις επί των υφιστάμενων ακινήτων της, το επενδυτικό πρόγραμμα της Noval περιλαμβάνει δυνητικές Πράσινες Επενδύσεις σε νέα ακίνητα για τις οποίες έχει ήδη διενεργηθεί ή διενεργείται ενδελεχής έλεγχος (due diligence) ή και συζητούνται συμβατικά κείμενα, κυρίως στις κατηγορίες των γραφείων, τουριστικών καταλυμάτων, logistics και κατοικιών, συνολικού εκτιμώμενου ύψους περίπου 85 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις (νέες και στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο) αφορούν σε χώρους μικτής χρήσης, περίπου το 48%, γραφειακούς χώρους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 22%, τουριστικά καταλύματα – κατοικίες το 24% και logistics το 6%.

Για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος θα διατεθεί περίπου το 31% του Ομολόγου και για τη χρηματοδότηση του υπολειπόμενου μέρους η Noval σκοπεύει να χρησιμοποιήσει, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, τραπεζικό δανεισμό και ίδια κεφάλαια.

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημόσια προσφορά – εγγραφή επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. θα πραγματοποιηθεί 2.12.2021 και η δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς 6.12.2021.

Η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές θα γίνει ως εξής:

Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (τουλάχιστον 36.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη της έκδοσης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών και ποσοστό έως και 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Στις 30.06.2021, το χαρτοφυλάκιο της Noval περιελάμβανε 43 επενδυτικά ακίνητα μεταξύ άλλων, κτήρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία, καθώς και βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες.

Να σημειωθεί ότι η θυγατρική της Βιοχάλκο έχει περιθώριο για την εισαγωγή της στο ΧΑΑ έως 15.10.2022.