Νομίζετε ότι η ζωή στη θάλασσα είναι εύκολη;

Νομίζετε, ότι η ζωή στη θάλασσα είναι εύκολη;