(Nο.132– 1*) X.A & Markets: Σχόλια, εκτιμήσεις και αναφορές (4/7/2020)

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Eurobank Eq.

 • AΠOTIMATAI σε 1,43 δισ.ευρώ
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 13,3000 ευρώ
 • ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ: 17,0000 ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 12,330 13,320 3,10
30 ημερών 12,330 15,520 -15,82
3 μηνών 11,760 15,940 15,65
6 μηνών 8,600 20,860 -36,24
12 μηνών 8,600 24,400 -44,58

ΤΙΤΑΝ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Eurobank Eq.

 • AΠOTIMATAI σε 890,4 εκατ.ευρώ.
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 10,8000 ευρώ.
 • ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ: 14,8000 ευρώ.

Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 10,500 11,160 1,50
30 ημερών 10,400 12,120 -9,70
3 μηνών 10,044 13,208 7,53
6 μηνών 8,403 19,203 -43,06
12 μηνών 8,403 19,655 -43,29

*****

MEDICON – ΜΕΝΤΙ: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει στόχος [λόγω Αντικειμένου] Επιθετικής Εξωτερικής Εξαγοράς μετά την θεαματική μεταμόρφωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της απόρροια μίας εξαιρετικά αποτελεσματικής διοίκησης που αξίζει των υψηλών αμοιβών που λαμβάνει.

 • Στη περίπτωση της έχει πραγματοποιηθεί ένας άθλος. Της πετσόκοψαν μερικές δεκάδες εκατ. ευρώ και άντεξε, παρά τον πόλεμο που δέχθηκε. Με αποτίμηση 8,2 εκατ. ευρώ(!!!) για μία πρωτοποριακή και μοναδική στο είδος της εταιρεία.

Στόχος της Medicon Hellas είναι να επεκταθεί και σε νέους τομείς, με πρώτο αυτόν της παραγωγής μοριακών αντιδραστηρίων.

 • Πρόκειται για αντιδραστήρια μοριακού ελέγχου, με πρώτο μέλημα της εισηγμένης να είναι η εστίαση στα αναπνευστικά νοσήματα.
 • Ήδη, η εισηγμένη έχει αρχίσει τις παραγγελίες εξοπλισμού, με στόχο να μπορεί να παράγει και να διαθέτει τα σχετικά προϊόντα μέσα στο 2021 ή έστω το 2022.

ΣΧΟΛΙΟ: Φυσικά, το 2020 δεν είναι μία καλή χρονιά, αλλά εύκολα θα καλυφτεί το όποιο έδαφος χαθεί. Οι αξίες των εταιρειών δεν προσδιορίζονται με βάση το p/e. Υπάρχουν και πολλά άλλα στον υπολογισμό της τιμής τους.

 • ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕ να ασχολούμεθα με εταιρείες που παλεύουν κόντρα σε θεούς και δαίμονες, παράγουν πραγματικό έργο, έχουν όραμα και δεν κοροιδεύουν, παρά με τις… φιγουρατζίδικες που στηρίζονται σε εκθέσεις επί εκθέσεων, σε σενάρια επί σεναρίων, σε Θα και Θα, στις οποίες συγχωρούνται/παραβλέπονται τα πάντα και είναι στο απυρόβλητο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,8500

Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 1,720 1,900 1,65
30 ημερών 1,700 2,040 -7,50
3 μηνών 1,700 2,180 1,65
6 μηνών 1,500 2,980 -20,94
12 μηνών 1,500 2,980 -4,64

*****

AΠAΝΤΗΣΕΙΣ

QUALITY – ΚΟΥΑΛ
Κύκλος Εργασιών: 2,27 εκατ. από 2,62 εκατ. ευρώ
EBITDA: 140,4 χιλ. ευρώ από 210 χιλ. ευρώ
Κέρδη μετά από φόρους: ΖΗΜΙΕΣ 693,5 χιλ. ευρώ από 538 χιλ. ευρώ
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: -500 χιλ.
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες: -72 χιλ. ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: -572 χιλ. ευρώ
Απαιτήσεις από πελάτες: 2,42 εκατ. από 2,64 εκατ.
******
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 3,48 εκατ. από 4,13 εκατ. ευρώ
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 0 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  0,81
Ταμειακά διαθέσιμα: 515 χιλ. από 1,07 εκατ. ευρώ
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 300 χιλ. ευρώ
******
P/E: Αρνητικό 
P/BV: 1,64
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ:  0,08
EV/EBITDA: 43,4
NETDEBT/EBITDA: 2,1
 • TIMH ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,2090 ευρώ
 • BOOK VALUE: 0,1280 ευρώ
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ: 5,71 εκατ. ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 0,199 0,227 -5,00
30 ημερών 0,199 0,254 -11,81
3 μηνών 0,175 0,305 16,11
6 μηνών 0,170 0,305 5,03
12 μηνών 0,164 0,305 -15,38

****

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΝ – ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πέντε οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τα Πλαστικά Θράκης (+0,84%), διατηρεί επαφή με τα ιστορικά υψηλά η Κρι Κρι (+0,34%), συνεχίζεται η αξιοπρόσεκτη συναλλακτική δραστηριότητα στην Προοδευτική (+4,58%), προσπάθεια αντίδρασης από τα πρόσφατα χαμηλά για την Mediterra (+1,01%), ενώ ρεκόρ επταετίας σημείωσε η συναλλακτική δραστηριότητα στην Δομική Κρήτης (+15,65%), με τον αμέσως υψηλότερο όγκο να έχει σημειωθεί στις 11/7/2013 (267360 τεμ.).

 • Δίπλωσαν τις ανοδικές συνεδριάσεις οι Άβαξ (+2,45%), Λύκος (+2,43%), ΚΛΜ (+2,50%) και ΕΚΤΕΡ (+1,74%), εμφάνιση μικρού πωλητή στην Μοτοδυναμική (-0,62%), αξιοπρόσεκτη αύξηση των συναλλαγών στην Entersoft (-1,55%), κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στον Κέκροπα (-6,84%), δύο οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για Σπύρου (-4,29%) και Intralot (-1,52%), ενώ στην Performance Tecnologies (+2,16%) παρά τις τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, οι δείκτες παραμένουν ελκυστικοί και πολύ χαμηλότερα από τις υπόλοιπες Εταιρείες Πληροφορικής.

Ενεργητικό / Περιουσιακό Στοιχείο: Τι είναι, τι καταγράφει, τα στοιχεία του και σε τι διακρίνεται – Mikrometoxos.gr

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων.

 • Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

 • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα + το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών.

Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

 • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.