1/7/2020- (Nο.129–4) X.A & Markets: Σχόλια, εκτιμήσεις και αναφορές

Νο.4 

!!! ΙΠΤΑΤΑΙ Η ΧΑΡΤΑΡΑ και μεγάλη η ικανοποίηση του μ/μ για τους μικροεπενδυτές φίλους του…

 • ΔΕΝ ΗΤΑΝ δα και λίγοι, όσοι αγόραζαν στα κάτω της… Την πίστεψαν, επέμειναν και τώρα…
 • ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ η τερματική performance της.

ΑΓΡΙΕΨΕ και η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ…. Όσο καταφρονεμένη κι αν είναι…

ΣΤΟΝ δε ΚΥΡΙAKOYΛH δεν λένε να καταλάβουν ότι άλλο τουρισμός κι άλλο private yachting… Ενώ προσφέρεται μισοτιμής κυριολεκτικά…


!ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ – The end ….

Επειδή μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για την μετοχή και οι οικονομικές καταστάσεις δημιουργούν πολλές παρερμηνείες, θα προσπαθήσω να προσεγγίσω όσο γίνεται πιο απλά την εικόνα του ομίλου. Και επειδή γίνεται ένας μικρός χαμός το ολοκληρώνω σήμερα το θέμα σαν στήλη…

Ενεργητικό: Σύνολο €51,18 εκ. και εάν αφαιρέσουμε τα €2,6 εκ. για δικαίωμα χρήσης παγίων κατεβαίνουμε στα €48,5 εκ. Τα ακίνητα ανέρχονται στα €30,6 εκ. Όσον αφορά στα €12,9 εκ. μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, αυτά αφορούν αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο και σχετίζονται με δημόσια έργα, που έχουν ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί προ πολλού και θα έπρεπε να είχαν ήδη εισπραχθεί.

 • Να τονιστεί ότι οι αρχικές απαιτήσεις ανέρχονταν στα €28,5 εκ. (έχουν απομειωθεί ήδη δηλαδή κατά €15,6 εκ.!!!) και δεν έχουν υπολογιστεί καθόλου τόκοι υπερημερίας, που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά – εκτοξεύσουν το τελικό ποσό!!!
 • Ακόμα και να υποθέσουμε ότι δεν θα εισπραχθεί τίποτα από τις εμπορικές και  τις λοιπές απαιτήσεις συνολικού ύψους €4 εκ. και αφαιρέσουμε τα πάγια, τότε το εισπρακτέο ενεργητικό ανέρχεται στην χειρότερη περίπτωση στα €14 εκ., χωρίς πάντα να υπολογίζουμε τα καθαρά μετρητά που θα εισπράξει η εταιρεία, τα οποία θα εκτιμούσα στην περιοχή των €100-120 εκ.
 • Συνολικά δηλαδή χωρίς να υπολογίζονται τα ακίνητα, καταλήγουμε σε ένα ποσό (περίπου κυκλοφορούν ενεργητικό) €115-130 εκ.!!!

Πάμε τώρα να δούμε την πλευρά του Παθητικού: Σύνολο €37,3 εκ., με τις συνολικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις να ανέρχονται στα €16,3 εκ. Αναλυτικότερα, οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις κυμαίνονται στα €3,467 εκ., εφόσον πάντα, όπως και στην περίπτωση του Πόρτο Καρρά, τα ακίνητα πουληθούν στα €30,6 εκ. Οπότε το κονδύλι αυτό το αφαιρούμε.

 • Οι επιχορηγήσεις παγίων €948 χιλ, ξανά όπως και στην περίπτωση του Πόρτο Καρρά, θα αποσβεστούν σταδιακά, οπότε δεν αποτελούν πρακτικά υποχρέωση.
 • Όσον αφορά στις μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των €8,8 εκ., μόνο τα €2,2 εκ. είναι δάνεια και τα υπόλοιπα €6,6 εκ., είναι μακροχρόνιες μισθώσεις, υποχρέωση την οποία έχουν εγγράψει όλες οι εισηγμένες εταιρείες με βάση το νέο λογιστικό πρότυπο. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση τα αφαιρούμε.

Υπάρχουν ακόμα  λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους €2,9 εκ., υποχρεώσεις προς προμηθευτές €5,6 εκ., βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις €1,4 εκ. (€676 χιλ. δάνεια), υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες €547 χιλ. και κλείνουμε με το σημαντικότατο κονδύλι των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των €13,4 εκ., όπου χρήζει περαιτέρω ανάλυσης, καθώς τα €6 εκ., αφορούν προβλέψεις (που σημαίνει ότι μπορεί και μην πληρωθούν ποτέ!!!) για ανέλεγκτες χρήσεις και διάφορους κινδύνους. Συνοψίζοντας, οι πραγματικές συνολικές υποχρεώσεις είναι €20,3 εκ. (37,3-3,46-0,95-6,6-6=20,3).

 • Στο σύνολο δηλαδή ακόμα και να αποπληρώνονταν όλες οι υποχρεώσεις θα μέναμε με μία εταιρεία με €95-110 εκ. καθαρό ενεργητικό, χωρίς να υπολογίζονται τα ακίνητα ύψους €30,6 εκ., όταν η αποτίμηση στο ταμπλό κυμαίνεται στα €65 εκ.

Να σημειωθεί ωστόσο, ότι μπορεί στον ισολογισμό τα ίδια κεφάλαια να παρουσιάζονται αυξημένα κατά €40 εκ., καθώς οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την προσφορά του ομίλου Σαββίδη που υπήρχε στις 31/12/19 και όχι το τελικό τίμημα!!! Ακόμα και έτσι τα προσαρμοσμένα ίδια κεφάλαια των €134 εκ., αντιστοιχούν στα €3,3 μετ., για μία εταιρεία που με την ολοκλήρωση του deal, θα διαθέτει τουλάχιστον €2,5-2,7/μετ. καθαρά μετρητά.

 • Τώρα όσον αφορά στο ταμπλό, για όσους παρακολουθούν στενά την μετοχή είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλος πωλητής εδώ και καιρό, ο οποίος όμως πλέον τελειώνει!!!!
 • Από την άλλη υπάρχουν μεγάλα παιδιά στην πλευρά των αγοραστών, οι οποίοι όμως δεν βιάζονται καθόλου και θέλουν να πετάξουν όλους τους παρείσακτους, ειδικά τους γρήγορους.
 • Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι σχεδόν μόνιμα σε καθημερινή βάση υπάρχει μηχανάκι στους πωλητές, ενώ μέχρι πριν από μερικούς μήνες συνέβαινε ακριβώς το αντίστροφο. Αξιολογούμε και προχωράμε κατά το δοκούν……

ΑΥΤΑ ΛΟΙΠΟΝ φιλαράκια μου καλά και δεν πρόκειται να επανέλθω επί του θεματος!

ΤΕΡΜΑ ΓΙΑ τον μ/μ το ΟΛΥΜΠ – να βρω την ησυχία μου.

Υ.Γ. Συγχωρήστε με εκ των προτέρων, για τυχόν αστοχίες που θα δούμε με την ανακοίνωση των 6μηνων αποτελεσμάτων.


 Νο.3

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Έμφαση Θέματος

 • Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 8.32 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Κατά θυγατρικής Εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού € 21 εκ, για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί πρόβλεψη ποσού € 4,3 εκ .
 • Η τελική και αμετάκλητη έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Η γνώμη μας δε διαφοροποιείται αναφορικά με το θέμα αυτό.

ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ: Δεν είναι όλα μονά – ζυγά δικά σας…

 • ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΕΙ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 
Υπόθεση χρονομισθωτών της θυγατρικής εταιρείας Πόρτο Καρράς Α.Ε. : Η θυγατρική εταιρεία Πόρτο Καρράς ΑΕ εμπλέκεται σε δικαστικές διαμάχες με χρονομιθωτές (time – sharing) , οι οποίες αφορούν συμβάσεις χρονομισθώσεων (προ εξαγοράς της Εταιρείας από την Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε.), οι οποίοι την δεκαετία του 1990 είχαν αγοράσει χρονομερίδια που τους επέτρεπαν για 50 χρόνια να διαμείνουν σε δωμάτια του ξενοδοχείου VILLAGE INN για μία εβδομάδα τον χρόνο , τις οποίες, όταν ο Όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής Α.Ε. αγόρασε από τον όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ τις μετοχές της εταιρείας ΠΟΤΙΔΑΙΑ Α.Ε. (μετέπειτα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε) δεν αποδέχτηκε καθόσον οι εν λόγω υποχρεώσεις ανήκαν στο παθητικό και όχι στο μεταβιβαζόμενο ενεργητικό της τεθείσας σε ειδική εκκαθάριση εταιρείας Τ.Γ.Ε.Α.Ε. το οποίο ενεργητικό είχε μεταβιβαστεί στην εταιρεία ΠΟΤΙΔΑΙΑ στα πλαίσια των διατάξεων περί ειδικής εκκαθάρισης.
 • Συνεπώς τυχόν απαιτήσεις των χρονομισθωτών θα έπρεπε να αποπληρωθούν από το προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης. Οι συνολικές αξιώσεις από τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις ανέρχονται , με τους αιτούμενους τόκους, σε περίπου €21 εκ.
 • Με προγενέστερες αποφάσεις του Αρείου Πάγου έχει κριθεί, ότι επειδή η επιχείρηση που είχε θέσει το ξενοδοχείο σε καθεστώς χρονομισθώσεων (time sharing) τέθηκε υπό ειδική εκκαθάριση και επακολούθησε πλειστηριασμός, οι συμβάσεις χρονομισθώσεων δεν δεσμεύουν τη νέα επιχείρηση που αποκτά το ξενοδοχείο διότι οι χρονομισθώσεις ανήκουν στο παθητικό της ειδικώς εκκαθαρισθείσας εταιρείας
ΣΧΟΛΙΟ: ΑΡΧΙΚΑ, αυτοί που έβγαζαν ΜΗΔΕΝ την αξία της Τ.Ο. αφαιρούσαν 85 εκατ. ευρώ ως υποχρεώσεις προκύπτουσες από την αναβαλλόμενη φορολογία. ΕΠΟΜΕΝΩΣ δεν μπορεί να είναι ΜΗΔΕΝ (sic, αλλά το σωστό εδώ είναι το …sick)) η αξία της, αλλά ΣΥΝ 81 εκατ. ευρώ. Μόνον και μόνον από αυτό…

ΜΕ ΡΩΤΑΝΕ: Που χάθηκαν οι υποχρεώσεις και τα δανεια από τον ισολογισμό;

 • ΕΛΕΟΣ!!
(1) ΣHM. 8.21 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση  307.138.180
(2) ΣHM. 8.21 Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 127.978.222

(3) ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Δεν σημαίνει, ότι επειδή έχει book value 4,2700 στις 31.12.2019 θα πρέπει να πάει οπωσδήποτε εκεί. Κι αυτό γιατί εκκρεμούν κάποιες… ρυθμίσεις και μεσολαβεί και το 2020. Οπωσδήποτε όμως αποτιμάται σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα για την τωρινή αξία της, αλλά έχει χαθεί προ πολλού η εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία της δοίκησης της. ΔΥΣΤΥΧΩΣ για τους μικροεπενδυτές μετόχους της.
***
ΣΣ μ/μ:
 • “Ανάθεμα την ώρα” που ασχολήθηκα μαζί της.
 • Μούχει φάει ατελείωτες εργατοώρες…
 • Σε λίγο θα γράφω @αμώ τον Θρύλο και τον Πειραιά…
 • Tην ομάδα μου δηλαδή και την πατρίδα μου!!
 • Γιατί αυτό το … ΟΛΥΜΠ φταίει για όλα!!

__________

Νο.2

1/7/2020- (Nο.129–2) X.A & Markets: Σχόλια, εκτιμήσεις και αναφορές

!PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 3,1400 και +10% τώρα
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 12,2 εκατ. ευρώ
 • Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 33,16%!
 • Απίστευτα αποτελέσματα, συγκριτικά με ΠΡΟΦ – ΕΝΤΕΡ – ΕΠΣΙΛ θα έπρεπε τώρα να έπαιζε τουλάχιστον στα διπλά!! Και λίγα λέμε…
 • Όταν βρούμε ώρα θα σας παρουσιάσουμε την γνωστή ανάλυση μας. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμη στο ταμπλό… Θα περάσει και τα υψηλά της και βλέπουμε.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 2,520 2,860 5,93
30 ημερών 2,440 2,860 6,72
3 μηνών 2,280 3,000 17,21
6 μηνών 2,000 3,980 -28,14
12 μηνών 2,000 4,380 2,14


– 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 – ΓΡΑΦΑΜΕ…

Για μικροεπενδυτές του Χ.Α (5) άκρως υποτιμημένες μετοχές: Ασχέτως των αποτελεσμάτων τους στη παρελθούσα χρήση, αλλά της πορείας τους στο 2020 καθότι είναι άκρως υποτιμημένες….

Και έχουν κεφαλαιοποιήσεις υποπολλαπλάσιες άλλων που δεν έχουν να επιδείξουν ούτε κατά φαντασία ανάλογα μεγέθη, πάντα συγκριτικά και αναλογικά.

 1. ΙΛΥΔΑ με κ/φση… 3,15 εκατ. ευρώ: Εκπληκτικά υποτιμημένη – συγκριτικά και αναλογικά – με τις υπόλοιπες του Κλάδου της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
 2. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ με κ/φση… 8,9 εκατ. ευρώ.
 3. ΜΟΥΖΑΚΗΣ με κ/φση… 11,9 εκατ. ευρώ.
 4. PERFORMANCE TECHNOLOGIES: με κ/φση… 10,6 εκατ. ευρώ.
 5. ΕΚΤΕΡ με κ/φση… 8,82 εκατ. ευρώ.

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ τα αποτελέσματα χρήσης 2019 οπότε και θα επανέλθουμε…

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του 2019 διατηρούμε τις (4) εξ αυτών και την θέση της ΕΚΤΕΡ λαμβάνει η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (υπό επιτήρηση μεν, αλλά αυτό δεν μας νοιάζει) η οποία θα αναλυθεί λίαν προσεχώς.

ΜΟΥΖΑΚΗΣ@0,3700 ευρώ: ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 12 εκατ. ευρώ

 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,3700 ευρώ
 • ΒΟΟΚ VALUE: 1,0450 ευρώ!!!!
 • P/BV: 0,35
 • P/E: 31
 • P/BV: 0,35
 • NET DEBT / EBITDA: 0,28!!!!!!!!!!!
 • EV/ EBITDA: 17,6
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,015!!!!!!

!ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ@1,1000 ευρώ

 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 8,3 εκατ. ευρώ
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,1000 ευρώ
 • ΒΟΟΚ VALUE: 2,6400 ευρώ
 • P/sales: 0,24
 • P/E: 14,4
 • P/BV: 0,42
 • ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ, σε χαμηλά επίπεδα πάντα.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 1 εκατ. ευρώ
 • Η πλειοψηφία των πελατών των εταιρειών του λειτουργικού τομέα «σκάφη αναψυχής
  χωρίς μόνιμο πλήρωμα» είναι μη κάτοικοι Ελλάδος. Οι Ελληνες καλύπτουν ούτε καν το 10% του κύκλου εργασιών του.
 • Το μοναδικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνει αμοιβή, για τις
  υπηρεσίες του ως υπεύθυνη Λογιστηρίου και Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων,
  είναι η κύρια Χαρίκλεια Θεοδώρου. Η αμοιβή αυτή για τη χρήση 2019 ήταν ίση με
  ποσό € 29.451,66 (=2.103,69 € x 14), ίδια με την αμοιβή της χρήση 2018.
 • Ο ΚΛΑΔΟΣ του δεν έχει να κάνει τίποτα με τις… Κρουαζιέρες κλπ κλπ. Το PRIVATE YACHTING θα ξαναγίνει must για ευνοήτους λόγους.
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 1,100 1,180 -6,20
30 ημερών 1,085 1,350 -4,22
3 μηνών 0,880 1,350 27,53
6 μηνών 0,850 2,380 -42,09
12 μηνών 0,850 2,580 -23,83

_______________________________

1/7/2020- (Nο.129–1) X.A & Markets: Σχόλια, εκτιμήσεις και αναφορές

ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ – θα λέγαμε μόνον τραγικά, αλλά θέλουμε να δούμε την θετική πλευρά της όλης κατάστασης και να γελάμε με την πραγματικότητα. Ένας μιζερόπληκτος λαός είμαστε και τίποτα παραπάνω.

ΕΥΤΥΧΩΣ, υπάρχουν και αρκετοί… γραφικοί που παράγουν έργο κι ας λοιδωρούνται από την πλέμπα για την επιτυχία τους που ανεβάζει την Χώρα σε άλλα επίπεδα και δεν την αφήνουν να βουλιάξει προς μεγάλη απογοήτευση όλων αυτών που θέλουν να πεθάνουν όλες οι κατσίκες των γειτόνων τους προκειμένου να γευτούν την ηδονή της ισοπέδωσης των πάντων! Αγιάτρευτη αρρώστια.

 • ΣΤΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑ μας τώρα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2019 και ευτυχώς μέσα από αυτή προέκυψαν ορισμένες υποτιμημένες έως καρα-υποτιμημένες μετοχικές αξίες με τις οποίες θα ασχοληθούμε του λοιπού επισταμένως.

 • Όλες είναι ήδη γνωστές στους φίλους του μ/μ (πλην ολίγων εξαιρέσεων που τώρα ήρθαν στο φως) – ασχέτως αν μερικές εξακολουθούν και μοιράζουν μία γεύση γλυκιάς πίκρας. Υπάρχει και η γλυκιά πίκρα όταν κανείς προαισθάνεται ότι κάτι καλό θα βγει, θα έρθει…
 • Το ότι δεν υπάρχουν κεφάλαια προς επένδυση στις μετοχικές αξίες είναι από άλλο ανέκδοτο. Εκατοντάδες εκατ. ευρώ ρέουν προς το εταιρικά ομόλογα. Απλά, κάτι παίζεται στο παρασκήνιο, δεν εξηγείται αλλιώς.
 • Σε κάτι τέτοιες όμως περιόδους γεννώνται και οι πραγματικές ευκαιρίες. Να αγοράζει κανείς μισοτιμής και σε μερικές περιπτώσεις… κοψοχρονιάς…

!ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Πραγματική δύναμη πυρός…

!ΜΟΗ: ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΚΙΝΗΣΗ…

 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
12,3300 -2,38% 2.309.892 30/06/2020
12,6300 -2,09% 1.346.177 29/06/2020
12,9000 -1,90% 1.483.828 26/06/2020
13,1500 -3,31% 1.819.638 25/06/2020
13,6000 -5,69% 2.607.038 24/06/2020
14,4200 -1,50% 3.325.748 23/06/2020
14,6400 5,10% 2.500.882 22/06/2020
13,9300 -1,97% 6.076.487 19/06/2020
14,2100 -2,67% 2.315.181 18/06/2020

!ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ: Διακράτηση θέσεων, αν μη τι άλλο…


ΤΟΣΟ ΞΕΡΟΥΝ ΤΟ Χ.Α ΤΟΣΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ… ΑΣΧΟΛΙΑΣΤΟ…

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ – ΟΡΕΞΗ ΝΑ ΕΧΕΤΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Δεν σημαίνει, ότι επειδή έχει book value 4,2700 στις 31.12.2019 θα πρέπει να πάει οπωσδήποτε εκεί. Κι αυτό γιατί εκκρεμούν κάποιες… ρυθμίσεις και μεσολαβεί και το 2020. Οπωσδήποτε όμως αποτιμάται σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα για την τωρινή αξία της, αλλά έχει χαθεί προ πολλού η εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία της δοίκησης της. ΔΥΣΤΥΧΩΣ για τους μικροεπενδυτές μετόχους της.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Σε καθεστώς σχετικής ανυποληψίας ο όμιλος και η μετοχή του. Μέτρια τα αποτελέσματα του 2019. Να δημοσιεύει στις 30.6.2020(!!)… Θα έχουμε σχετική ανάλυση προσεχώς. Φυσικά και έχει αξία ο όμιλος και όχι αυτή των… 120 εκατ. ευρώ. Αλίμονο.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 1,310 1,400 -1,11
30 ημερών 1,310 1,540 -7,59
3 μηνών 1,310 1,690 -0,74
6 μηνών 1,090 2,350 -36,49
12 μηνών 1,090 2,410 -37,67

****

PERFORMANCE: Απίστευτα αποτελέσματα, συγκριτικά με ΠΡΟΦ – ΕΝΤΕΡ – ΕΠΣΙΛ θα έπρεπε τώρα να έπαιζε τουλάχιστον στα διπλά!! Και λίγα λέμε… Όταν βρούμε ώρα θα σας παρουσιάσουμε την γνωστή ανάλυση μας. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμη στο ταμπλό… Θα περάσει και τα υψηλά της και βλέπουμε.

ΣΧΟΛΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΣΧΟΛΙΟ ΙΔΙΩΤΗ ΣΕ FORUMΔΙΑΒΑΣΑΜΕ – ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ και το επαναλαμβάνουμε: Μια πτώση ολίγων ημερών εκ νέου και δημιούργησε εκνευρισμό σε όλους, που ανέδειξε όμως παράλληλα και το βασικό μας πρόβλημα σαν χώρα που δεν είναι κάτι άλλο από κοινωνικοπολιτικό.

 • Άλλοι, ακόμα κολλημένοι με την πολιτική παρόλα τα αίσχη που έχουν κάνει τόσα χρόνια όλες οι παρατάξεις (40 σχεδόν χρόνια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και 4 συμπυκνωμένα ΣΥΡΙΖΑ), λες και πραγματικά μέσα μας πιστεύουμε οτι υπάρχει έστω και η παραμικρή ελπίδα κάποιος από όλους αυτούς τους ανθέλληνες πουλημένους πολιτικούς πρόσφερε ή θα προσφέρει κάτι καλό στον τόπο. Μάλιστα δείχνουμε και με το δάχτυλο κατηγορώντας εκατέρωθεν τι αλητεία και λαμογιά έκανε ο ένας και ο άλλος χωρίς να βλέπουμε κάν την καμπούρα μας.
Άλλοι δε, βγαίνουν και εξηγούν τους λόγους της πτώσης με τα αυτονόητα ότι το ΑΕΠ φέτος θα έχει μεγάλη ύφεση, ο τουρισμός θα είναι πολύ κάτω του αναμενόμενου, λες και η αγορά δεν το γνωρίζει ήδη, λες και όλα αυτά τα πακέτα στήριξης απο την ΕΕ για τα οποία προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία δεν γίνονται για να στηρίξουν τις οικονομίες από την καταστροφή που προκάλεσε ο γ@μω-ιός, αλλά για πλάκα και για να έχουμε να ασχολούμαστε.
 • Είναι γνωστό σε όλους μας ακόμα και σε εμάς τους πιο άπειρους πως η πραγματική οικονομία δεν αντικατοπτρίζεται πάντα στα χρηματιστήρια και πως είναι σαφώς η όλη ιστορία και παιχνίδι ψυχολογίας αλλά και κάποιες ίσως φορές και παιχνίδι κερδοσκοπίας ειδικά σε χρηματιστήρια με τόσο χαμηλούς τζίρους όπως το δικό μας.

ΙΝΤΕΡΚΟ: Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει ότι η Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2020 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος
ποσού 0,36 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό με προσαρμογή με τον αριθμό των ιδίων
μετοχών που κατέχει η εταιρεία). Από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 οι μετοχές της
Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα
μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 71,9 εκατ.
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 6,8600 ευρώ
 • ΧΡΗΣΗ 2019- Προσαρμοσμένο EBITDA: € 7,15 εκ. (2018: € 6,51 εκ.)• Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): € 6,71 εκ. (2018: € 5,58 εκ.)• Γενική Ρευστότητα: 3,76 (2018: 2,18)• Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): € 7,27 (2018: € 6,97)• Κέρδη ανά μετοχή (EPS): € 0,66 (2018: € 0,86)
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.% Συν. Όγκος Πράξεις Τζίρος
7 ημερών 6,850 6,850 0,00 50 1 342
30 ημερών 6,500 6,900 3,79 4.758 39 31.443
3 μηνών 6,000 6,900 12,30 41.192 271 258.590
6 μηνών 5,900 8,350 -6,80 176.445 965 1.221.839
12 μηνών 5,900 8,350 11,38 606.805 2.189 3.987.999

****

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΤΑ: Για όποιον αναρωτιέται γιατί η Μερκελ σκίζεται να πετύχει συμφωνία για το πακέτο βοήθειας -με τους σχετικούς ψιλομνημονιακούς όρους- κάνοντας στροφή πολιτικής 180 μοίρες, που απαρτίζεται από επιχορηγήσεις 500 δισεκατομμυρίων ευρώ –δηλαδή χρήματα τα οποία δεν απαιτούν αποπληρωμή– καθώς και χαμηλότοκα μακροπρόθεσμα δάνεια 250 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα πληρωθούν από τον κοινοτικό προυπολογισμό, οι απαντήσεις είναι απλές.

 • 1. Διότι οι ήδη υπερδανεισμένες χώρες του Νότου στις οποίες την μεγαλύτερη έκθεση φέρουν Γερμανία & Γαλλία (τράπεζες με προβλήματα), αν δανειστούν κι άλλο, θα ξεσπάσει Ευρωπαική κρίση χρέους & ποιόν να πρωτομαζέψεις. Και δεν θα αφορά τώρα μόνο την Ελλάδα για να κρυφτούν πίσω της οι πολλές χρηματοοικονομικές τους αμαρτίες όπως τότε. Ητοι ξεμπροστιάζονται, χτυπάνε 10 χρόνια πίσω & βάλε.

2. Διότι τότε η ΕΚΤ θ’αναγκαστεί ν’αγοράσει πληθώρα εκδόσεων κρατικών χρεών και όχι να τα πληρώνεται στη λήξη τους, αλλά να τα σβήνει . Ητοι πραγματικό πληθωριστικό helicopter money κατά παράβαση του καταστατικού της ελλείψει άλλης λύσης.

 • 3. Αυτό σημαίνει σημαντική υποτίμηση του ευρώ, λιγότερα κέρδη στις εξαγωγικές οικονομίες υψηλής προστιθέμενης αξίας προιόντων, αύξηση τιμών και περαιτέρω αποδυνάμωση της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών.

4. Διότι έτσι, μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικότερα τις Νότιες οικονομίες και ειδικά την Ιταλία την οποία δεν κατόρθωσε ακόμη να γυψάρει παρά τη μεγάλη έκθεση των Γερμανικών τραπεζών που δεν έχουν συνέλθει ακόμη στο Ιταλικό χρέος & της Buba στο σύστημα Τarget 2 της ΕΚΤ .

 • 5. Διότι έτσι μπορεί να κατευθύνει προγραμματισμένες χρηματοδοτήσεις σε συγκεκριμένα προγράμματα δικών της εξαγωγικών προιόντων, καθότι η οικονομία της βρίσκονταν σε μηδενική ανάπτυξη πολύ πριν την πανδημία. Δηλαδή εμμέσως το χρήμα ξαναγυρνά στη Γερμανία & (λιγότερο) στη Γαλλία, τονώνοντας τις οικονομίες τους.

6. Διότι πήρε το μήνυμα των οίκων. Η λύση χωρίς σημαντική επιβάρυνση δημοσίων χρεών που πλέον θα κριθούν μη βιώσιμα, η κανονιές υποβαθμίσεων. Εδώ βρίσκεται η Ευρωζώνη τώρα, κι αυτά ήταν τα αποτελέσματα της εως τώρα κοντόφθαλμης Γερμανικής οικονομικής διαχείρισης στη πρώτη διεθνή στραβή που μας βρήκε. Διότι Γερμανία χωρίς ευρωζώνη , νάδα. Αυτονόητο ότι όσο αργούν για αποφάσεις, τόσο τα ποσά ΔΕΝ θα φτάνουν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων.

 • Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

 • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών.

Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

 • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.