(Nο.109)- Μέρος Β’- X.A: Σχόλια, εκτιμήσεις και αναφορές [29/5]

!MYTΙΛHNAIOΣ: Συνεχίζει την πλαγιοανοδική του πορεία με ενδοσυνεδριακές διορθώσεις και κοιτάζει υψηλότερα, καθότι παραμένει το πλέον υποτιμημένο αλλά ταυτόχρονα και πιο ελκυστικό Blue Chip αυτή την περίοδο.

 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 7,3650 ευρώ
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑ σε 1,05 δισ. ευρώ, πολύ χαμηλότερα από τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – Καθαρή θέση των μετόχων του ενώ διαπραγματεύεται με p/e κάτω του 8.
 • ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΟ να αποτιμάται στο 48% της Jumbo – ΕΛΕΟΣ…
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 6,860 7,390 5,21
30 ημερών 6,400 7,390 4,62
3 μηνών 4,896 7,830 8,15
6 μηνών 4,896 10,390 -25,15
12 μηνών 4,896 11,430 -24,62


!ΔΕΗ@3,2600 και +5,16%: Χρωστάει αρκετά, αλλά προσπαθεί να δώσει πίσω στους παλαιότερους των επενδυτών της μερικά από τα χαμένα. Για τους παλαιούς επενδυτές της πρέπει κανείς να προσθέτει στη τρέχουσα τιμή της και την αντίστοιχη της ΑΔΜΗΕ που μας δίνει τα 5,6000 ευρώ.

 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 3,2600
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 756,2 εκατ. ευρώ, πολύ χαμηλότερα από τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – Καθαρή θέση των μετόχων της.
 • ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ανακοινώνει το πρώτο 3μηνο, οπότε θα βγουν αρκετά νέα συμπεράσματα… Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 2,746 3,260 16,43
30 ημερών 2,410 3,260 22,10
3 μηνών 1,453 3,400 10,36
6 μηνών 1,453 4,388 1,81
12 μηνών 1,453 4,388 99,51


!ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ@3,2600 και +5,16%: Χρωστάει αρκετά, αλλά προσπαθεί να δώσει πίσω αρκετά από τα χαμένα.

 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,2355 ευρώ
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε… 108,2 εκατ. ευρώ(!).
 • Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου Έτους 2020 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της
  31.03.2020.  Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου έτους
  2020


Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 0,187 0,250 27,16
30 ημερών 0,183 0,250 2,39
3 μηνών 0,160 0,305 15,44
6 μηνών 0,160 0,445 -45,74
12 μηνών 0,160 0,620 9,79

***

!ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Ανακοίνωση  Ετησίων  Οικονομικών  Αποτελεσμάτων  2019  και  ανάρτηση  της  Ετήσιας  Οικονομικής  Έκθεσης  της  χρήσης  2019,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  στις   ιστοσελίδες    της  Εταιρείας  (www.gekterna.com) και  του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (www.athexgroup.gr) : Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης του Χ.Α.


 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 637,1 εκατ. ευρώ
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 6,1600 ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 5,960 6,390 0,98
30 ημερών 5,390 6,390 2,50
3 μηνών 3,705 7,240 1,99
6 μηνών 3,705 8,930 -12,99
12 μηνών 3,705 8,930 17,78

******

ETE BANK- A’ 3MHNO

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 16,4% και υπερβαίνει κατά περίπου 490μ.β. τις προσαρμοσμένες για την πανδημία του κορωνοϊού κεφαλαιακές απαιτήσεις ύψους 11,5% για το 2020.


 • ΜAΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ – ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ – Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας

Q1:20 1st Glimpse: Core income in line with estimates, elevated provisions, VRS and Lepete charges reduced significantly net profits

 • ΠΡΟΣΦATH ΚΙΝΗΣΗ – 21ΗΜ

 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,3000 ευρώ
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ: 1,19 δισ. ευρώ
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 5,14 δισ. ευρώ.
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 0,905 1,365 41,24
30 ημερών 0,905 1,365 0,78
3 μηνών 0,815 2,280 -34,98
6 μηνών 0,815 3,120 -58,41
12 μηνών 0,815 3,150 -38,68

ALPHA BANK- A’ 3MHNO

 • Διατηρεί την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,5% και Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) 17,5% έναντι του ελάχιστα απαιτούμενου ποσοστού 11,5%, βάσει της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP), διαθέτοντας την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού της Σχεδίου που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο 2019.
 • Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια και ο Δείκτης Μόχλευσης αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,7 δισ. και 11,9% αντίστοιχα, στο τέλος Μαρτίου 2020.

ΜAΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ – ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ – Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας

 • ΠΡΟΣΦATH ΚΙΝΗΣΗ – 21ΗΜ


 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,6090 ευρώ
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ: 0,94 δισ. ευρώ
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 8,24 δισ. ευρώ.
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 0,491 0,655 22,29
30 ημερών 0,486 0,710 -10,70
3 μηνών 0,486 1,500 -52,68
6 μηνών 0,486 1,928 -67,93
12 μηνών 0,486 1,983 -59,26

Unibios: Η επόμενη μέρα μετά την ΑΜΚ ύψους 3,7 εκατ. ευρώUNIBIOS

Οι πωλήσεις του Ομίλου το 2019 ανήλθαν σε € 8,34 εκατ. και +4%. Τα αποτελέσματα  διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 100 χιλ. έναντι ζημίας € (393) χιλ. για το 2018.
Το EBITDA διαμορφώθηκε σε € 1,14 εκατ. έναντι € 508 χιλ. για το 2018.

Επί του παρόντος η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η κρίση θα είναι παροδική και το 2021 θα επανέλθει στον αρχικά εκτιμώμενο κύκλο εργασιών της, εφόσον βρεθεί η αναγκαία φαρμακευτική αγωγή και εν συνεχεία το εμβόλιο που θα δώσει τέλος στην υγειονομική κρίση.

 • Αν και σε αυτή την φάση δεν είναι δυνατόν να γίνει μια εκτίμηση των επιπτώσεων στην κερδοφορία του Ομίλου, η διοίκηση έχει προβεί στην όσο το δυνατόν συγκράτηση/περιορισμό του λειτουργικού της κόστους, με στόχο και την απρόσκοπτη λειτουργία της αλλά και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της κρίσης στα οικονομικά αποτελέσματα».

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΛΑ ΚΙ ΩΡΑΙΑ, αλλά όχι και να χρεώνετε αμοιβές ύψους 500 χιλ. ευρώ όταν η εταιρεία εμφανίζει κέρδη 100 χιλ. ευρώ…

 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,2800 ευρώ
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 4,4 εκατ. ευρώ
 • BOOK VALUE: 0,7800 ευρώ
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 3,4 εκατ. ευρώ
 • ΝΕΤDEBT/EBITDA: 3
 • EV/EBITDA: 7
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 0,243 0,288 15,70
30 ημερών 0,228 0,288 2,56
3 μηνών 0,186 0,370 -18,60
6 μηνών 0,186 0,463 -28,57
12 μηνών 0,186 0,524 -14,37

Τα μεγάλα αρνητικά στοιχεία της Frigoglass και η συνέχεια σε ...

FRIGOGLASS

KΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ


 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,1300 ευρώ
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 46,2 εκατ. ευρώ
 • ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 92 εκατ. από 84 εκατ.ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 0,111 0,135 14,04
30 ημερών 0,111 0,141 -7,80
3 μηνών 0,090 0,200 -27,37
6 μηνών 0,090 0,280 -33,33
12 μηνών 0,090 0,280 41,30

ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 • The #euro has a lot to gain if a true fiscal union would happen.
Εικόνα
 • The Chinese yuan is strengthening, helping the ‘risk-on’ mood! CNH
Εικόνα
 • Stocks seem unstoppable right now…
Εικόνα
 • The Nikkei is up another 2% today, bringing to the total gain since the March low to 33%.
Εικόνα
 • Wall St ends rally w/ China tensions rising. Dow erased all gains and ends 0.6% lower as Trump plans Friday news conference on China, agenda unclear.
Εικόνα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.