Νησιά και ευρωπαϊκή συνοχή – Ένα Συνέδριο-τομή στα Κύθηρα

Ένα μεγάλης σημασίας και εξαιρετικά χρήσιμο Συνέδριο για τα πολλά και διαφορετικά προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί Δήμοι γίνεται στα Κύθηρα, την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, την ΠΕΔΑ και το Δήμο Κυθήρων-Αντικυθήρων και υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ.

Ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ (EPP) και Πρόεδρος της Επιτροπής Νήσων και Πολιτικής Συνοχής της ΚΕΔΕ έχει πρωτοστατήσει σε πολλές παρεμβάσεις για τα μείζονα θέματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά.

Στο συνέδριο, ο Πρόεδρος του Ε.Σ. του ΙΤΑ Μιχάλης Αγγελόπουλος θα είναι συντονιστής της θεματικής ενότητας “Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία: υποδομές και ψηφιακός μετασχηματισμός” (εισηγητές: Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ΓΓ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δημήτριος Καφαντάρης, Γεν. Γραμματέας ΚΕΔΕ και Σπυρίδων Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ ΑΕ), αλλά και εισηγητής στη θεματική ενότητα “Θεσμική θωράκιση των νησιωτικών Δήμων”.

Στην εισήγησή του, θα αναπτύξει το ξεχωριστής σπουδαιότητας ψήφισμα του περασμένου Ιουνίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις νησιωτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σημασία που έχει για τους νησιωτικούς Δήμους και Περιφέρειες. 

Είναι ένα ψήφισμα-παρέμβαση, καθώς δίνει άλλη βαρύτητα και υπόσταση στο περιεχόμενο μιας συγκροτημένης προσπάθειας, για την επίλυση δύο βασικών προκλήσεων για τις νησιωτικές περιοχές της Ε.Ε.:

1ον: Την επίσημη, όχι απλώς καταγραφή, αλλά πλήρη αναγνώριση όλων των ιδιαιτεροτήτων που τις καθιστά περιοχές με χρεία ειδικής αντιμετώπισης από την Ένωσή μας. Και,
2ον: Τη ρητή διατύπωση-απαίτηση να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς χάραξης πολιτικών, μια σειρά από βιώσιμες, ρεαλιστικές και απολύτως εφαρμόσιμες πρωτοβουλίες-λύσεις σ’ αυτά τα χρονίζοντα προβλήματα.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πρωτοβουλιών-λύσεων, έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας σε όλα τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης και στους αντίστοιχους φορείς εκπροσώπησης δήμων και περιφερειών. Οι θέσεις της Αυτοδιοίκησης έχουν παρουσιαστεί, τεκμηριωθεί και αναδειχθεί με βάση τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί για τα προβλήματα που ταλανίζουν ιδιαίτερα της τοπικές νησιωτικές κοινωνίες.

Η υιοθέτησή τους και από το Ευρωκοινοβούλιο, προσδίδει πια ένα διαφορετικό χαρακτήρα σ’ αυτές τις προτάσεις-λύσεις. Τις μετατρέπει από απλές διεκδικήσεις, σ’ ένα ρεαλιστικό πλαίσιο αναγκαίων, πλέον, πολιτικών που η Επιτροπή καλείται να υιοθετήσει προκειμένου να σταθεί συνεπής απέναντι στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ.

Σ’ αυτό αναφέρεται ρητά ότι: “Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών”. Και στις εν λόγω περιοχές κατατάσσει ως χρήζουσες ιδιαίτερης προσοχής, “τις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές όπου συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές, που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές”.

Το Ευρωκοινοβούλιο, με το ψήφισμα της 7ης Ιουνίου προσκαλεί -και προκαλεί – την Κομισιόν να καταρτίσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική που
α) θα συνάδει με τις τοπικές ανάγκες και πραγματικότητες στην πράξη και
β) θα συνυπολογίζει τις ιδιαιτερότητες καθεμίας από τις θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ.

Ζητεί ακόμη ένα σύμφωνο για τα νησιά, με τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και συγκεκριμένα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των οικονομικών και κοινωνικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, των ακαδημαϊκών κύκλων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, με βάση αναφοράς το σύμφωνο για τις πόλεις, καθώς και το μελλοντικό αγροτικό σύμφωνο.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που, παρότι, φυσικά, δε συνιστά ευρωπαϊκό “νόμο”, συνιστά σίγουρα μια ισχυρή προτροπή προς τα όργανα της Ε.Ε. να δώσουν άμεσα στα κράτη-μέλη τα εργαλεία, χρηματοδοτικά και άλλα, που θα συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή συνοχή μέσω της παροχής αυξημένων κινήτρων ανάπτυξης και ποιοτικής διαβίωσης, όπως και, γενικότερα, άμβλυνσης των ανισοτήτων μεταξύ ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών.

Για τη χώρα μας, που πολλά από τα νησιά της αποτελούν και σύνορα της Ευρώπης, το ψήφισμα έχει και πολύ επίκαιρη σημασία, λόγω των συνεχόμενων προκλήσεων από τη γείτονα. Και έρχεται να προστεθεί στο οπλοστάσιο των επιχειρημάτων μας για ουσιαστική ενίσχυση των νησιωτικών-ακριτικών περιοχών μας, ακόμη και με κατ’ εξαίρεσιν ίσως, αλλά απολύτως εφαρμόσιμες τοπικές πολιτικές που μπορούν να δώσουν άλλη πνοή και προοπτική στις τοπικές κοινωνίες, τις οικονομίες τους και την καθημερινότητα των κατοίκων τους.

Στο συνέδριο θα αναπτυχθούν τρεις ακόμη (πέντε συνολικά) ενότητες εκτός απ’ αυτές που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Αυτές είναι: “Πολιτική Προστασία και Περιβάλλον”, “Τουρισμός και Υποδομές” και “Καλές πρακτικές νησιωτικής ανάπτυξης: η περίπτωση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής”. Συντονιστές και εισηγητές είναι διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και θεσμικοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Θα παρευρεθούν και θα χαιρετίσουν και οι κ. Στέλιος Πέτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Leendert Verbeek (video), Πρόεδρος του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων,  Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, Δημήτρης Μαραβέλιας, Πρόεδρος ΕΕΤΑΑ και πρ. Δήμαρχος Χαϊδαρίου, Γιώργος Μαρκόπουλος, Πρόεδρος ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Γαλατσίου

* Ο Μιχάλης Αγγελόπουλος είναι  πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ, πρώην Δήμαρχος Σάμου, πρώην Αντιπρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα του Συνεδρίου

Διαδικτυακή παρακολούθηση στα ακόλουθα Link: www.ita.org.gr/youtube και την ιστοσελίδα https://www.ita.org.gr