Νηρεύς: Ανακοίνωση

“Η ΝΗΡΕΥΣ ανακοινώνει ότι έλαβε ενημέρωση απο τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Αριστείδη Μπελλέ περί της απόφασής του να παραιτηθεί απο την ιδιότητά του ως Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας, με ημερομηνία ισχύος της παραιτήσεως την 10/9/2018.”