Νίκος Νικολόπουλος: «Σικέ» το παιχνίδι εργοληπτικών εταιριών με το Δημόσιο!

Η προσυνεννόηση εργοληπτικών εταιριών, που συμμετείχαν σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, πλήττει το δημόσιο συμφέρον και η συμπεριφορά τους χρήζει διερεύνησης, προκειμένου ν’ αποδοθούν ευθύνες.

Ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος έφερε το θέμα στη Βουλή με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κάνοντας χρήση τεκμηριωμένων συμπερασμάτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, επικαλούμενος πόρισμα της εν λόγω επιτροπής, αναφέρει στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση:

«Πιο συγκεκριμένα, εργοληπτικές εταιρείες υπέβαλαν τις προσφορές τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων έργων, αφού προηγουμένως συνεννοούνταν μεταξύ τους για το ποιος θα είναι κάθε φορά ανάδοχος και για το ποια έκπτωση ο καθένας θα προσφέρει. Με αυτόν τον τρόπο ακυρωνόταν στην πράξη κάθε διαγωνιστική διαδικασία και οι φορείς του Δημοσίου ανέθεταν τα έργα με εκπτώσεις εικονικές, που προαποφάσιζαν οι εργολάβοι και δεν προέκυπταν από ανοικτές και νόμιμες διαδικασίες.

Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής :

–           Οι συμμετέχουσες στη παράνομη συμπαιγνία εταιρείες πλούτιζαν σε βάρος της ελληνικής Πολιτείας και των ελλήνων φορολογουμένων, αποκομίζοντας τεράστια ποσά και αδικαιολόγητο πλουτισμό, «απαλλοτριώνοντας» εμμέσως τη δημόσια περιουσία που με τους φόρους αιμοδοτούσε ο φορολογούμενος

–           Οι ελληνική Πολιτεία και οι δημόσιοι Φορείς είχαν αντίστοιχη απώλεια οικονομικών πόρων

–           Οι υπόλοιπες εταιρείες οδηγούνταν στην απαξίωση και το περιθώριο, αφού την ίδια στιγμή θα έπρεπε να ανταγωνίζονται «πλούσιους» με κλεμμένα λεφτά εργολάβους. Άρα όσο κρατούσε το πάρτι των συνεννοήσεων, οι φτωχοί γίνονταν ασθενέστεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι, ενώ ταυτόχρονα ο αληθινός ανταγωνισμός καθημερινά υποχωρούσε απέναντι στη δύναμη της ανομίας.

–           Οι τράπεζες στήριζαν μόνο τους «καλούς» τους πελάτες, δηλαδή αυτούς που πλούτιζαν παρανόμως, στερώντας οικονομική στήριξη στους εντίμους και αδυνάτους

–           Η ελληνική Πολιτεία μείωνε συντάξεις για να εξασφαλίζει πόρους για τους φορείς της που ανέθεταν έργα με μικρές έως ανύπαρκτες εκπτώσεις. Έτσι, εύκολα οι πόροι περνούσαν από το Δημόσιο Ταμείο στους συνωμότες εργολάβους, μέσω εικονικών διαγωνισμών.

Όταν αποκαλύφθηκε η παράνομη συμπεριφορά (σε βάρος της ελληνικής Πολιτείας) της  νομενκλατούρας των εργολάβων, οι τελευταίοι ομολόγησαν για να αντιμετωπιστούν με επιείκεια. Έτσι τα επιβληθέντα μετά την ομολογία πρόστιμα είναι αντιστρόφως ανάλογα των προϋπολογισμών των έργων που ήταν αντικείμενο προσυνεννόησης. Δηλαδή τα πρόστιμα αντιστοιχούν σε παράνομο όφελος ενός ή δύο έργων. Πότε το δημόσιο θα αποφασίσει να επανακτήσει τους παράνομα μεταφερθέντες στους εργολάβους πόρους ! Οι φορείς που εθίγησαν οφείλουν να κινηθούν άμεσα προς επανάκτηση των απωλεσθέντων πόρων, πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ».

Τα «καυτά» ερωτήματα που έχει θέσει ο Νίκος Νικολόπουλος προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης είναι τα ακόλουθα:

«1.       Σε τι ενέργειες (αγωγές, κλπ) έχουν προβεί έως σήμερα  οι θιγέντες από την εναρμονισμένη υποβολή προσφορών των εργολάβων φορείς (ενδεικτικά Εγνατία ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, κλπ), προκειμένου να διεκδικήσουν την επανάκτηση των έμμεσα υπεξαιρεθέντων πόρων από τους εργολάβους – συνωμότες, καθώς επίσης να ενημερώσετε την Βουλή, εάν για τα ανωτέρω οικονομικά εγκλήματα, που ζημίωσαν με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό δημόσιο,  έχουν σχηματιστεί δικογραφίες; Και αν ναι, για ποιες υποθέσεις και για ποια τα πρόσωπα διερευνάται η δράση τους.

  1. Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής ανταγωνισμού, ποιοι είναι οι φορείς που υπήρξαν θύματα της εναρμονισμένης, συμπεριφοράς των εργολάβων και αποδέχθηκαν προσφορές με μονοψήφια ποσοστά εκπτώσεων;»