Νίκη Κεραμέως: Στα πρότυπα του Erasmus το πρόγραμμα PACE για την ανταλλαγή στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Στην Αθήνα βρίσκονται στελέχη της δημόσιας διοίκησης από την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία, στο πλαίσιο των εργασιών του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής στελεχών δημόσιας διοίκησης με τίτλο Public Administration Cooperation Exchange (PACE).

Το PACE λειτουργεί στο ευρύτερο πλαίσιο της φιλοσοφίας του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων των κρατών-μελών, μέσω της ανταλλαγής στελεχών, με σκοπό την οικοδόμηση διοικητικής ικανότητας και την προετοιμασία της επόμενης γενιάς υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χαιρετισμό στην έναρξη των εργασιών απηύθυνε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, η οποία τόνισε τη σημασία αλλά και τη χρησιμότητα του προγράμματος PACE στην προώθηση της αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση, αλλά και στην προετοιμασία της επόμενης γενιάς των στελεχών που θα κληθούν να χαράξουν και να υλοποιήσουν πολιτική στη δημόσια διοίκηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπουργός εστίασε στα τρία βασικά σημεία αυτής της συνεργασίας.

Πρώτον, συμβάλλει στη δημιουργία ενός δικτύου συνεχούς ροής πληροφοριών, εμπειριών, προκλήσεων: «Είναι μία μοναδική ευκαιρία να οικοδομήσουμε μία συνεχή διαδικασία συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και να αναπτύξουμε περαιτέρω το πολύτιμο ανθρώπινο ευρωπαϊκό κεφάλαιο».

Δεύτερον, είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της κουλτούρας κοινών αξιών και στόχων μεταξύ των κρατών-μελών στο πεδίο του δημόσιου τομέα, αναβαθμίζοντας τόσο την καθημερινή εργασιακή εμπειρία των υπαλλήλων όσο και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες.

Τρίτον, στην ψηφιακή εποχή μετά την πανδημία είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί η επέκταση της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων στη δημόσια διοίκηση για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

«Στο πλαίσιο του PACE, το υπουργείο Εσωτερικών δημιουργεί έναν εθνικό μηχανισμό δημόσιας διοίκησης που προβλέπει την ανταλλαγή στελεχών της διοίκησης μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τον μετασχηματισμό του Δημοσίου μέσω της Δια Βίου Μάθησης και της συνεχούς επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού μας» σημείωσε η κυρία Κεραμέως.

Οι εργασίες του PACE διεξάγονται από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG Reform) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας αφορά πέντε θεματικές ενότητες (Ηθική και Ακεραιότητα, Καινοτομία Δημοσίου Τομέα, Πρόσληψη Προσωπικού, Εκπαίδευση Στελεχών και Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού).