Νίκας: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Άγιος Στέφανος, 3 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου – Εκλογή Μελών Επιτροπής Αποδοχών – Εκλογή Μελών Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε και συνήλθε σε σώμα.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

     1)     Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

     2)     Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

     3)     Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

     4)     Άρτεμη Ντούσια, Εκτελεστικό Μέλος

     5)     Γεώργιος Γιατράκος, Εκτελεστικό Μέλος

     6)     Σωτήριος Σεϊμανίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

     7)     Θεμιστοκλής Μακρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος

     8)     Νίκη Σμυρνή, Μη Εκτελεστικό Μέλος

     9)     Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 10)      Μάριος Καμπανελάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος