Νίκας: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ. (ορθή επανάληψη)

Άγιος Στέφανος, 10 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου – Εκλογή Μελών Επιτροπής Αποδοχών – Εκλογή Μελών Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε και συνήλθε σε σώμα.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

  •      1)     Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
  •      2)     Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  •      3)     Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  •      4)     Άρτεμη Ντούσια, Εκτελεστικό Μέλος
  •      5)     Γεώργιος Γιατράκος, Εκτελεστικό Μέλος
  •      6)     Σωτήριος Σεϊμανίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  •      7)     Θεμιστοκλής Μακρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  •      8)     Νίκη Σμυρνή, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  •      9)     Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  •     10)    Μάριος Καμπανελλάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος