Newsphone: ΕΓΣ για ακύρωση ιδίων μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της Newsphone Hellas στις 13 Απριλίου αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, με μόνο θέμα την ακύρωση του συνόλου των ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενός (97.901) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.

Η ακύρωση θα γίνει με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα λεπτών (€29.370,30).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20ή Απριλίου.